Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

  • Ute

Passer for

  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4

Observer skyer

Be elevene beskrive skytyper og dekningsgrad på himmelen. Foreta observasjonene til fast tidspunkt hver dag i en uke.

  1. Hva slags type skyer er det på himmelen? La elevene diskutere i grupper hva slags skyer det er på himmelen. Del ut skyatlaset til hjelp. Fortell at det ofte kan være flere skytyper samtidig.
  2. Hvor stor del av himmelen er dekket av skyer? Be elevene beskrive skydekket med følgende begreper: klarvær - lettskyet - delvis skyet – skyet. Eller som brøkdeler fra klart til skyet: 0/4 – 1/4 - 2/4 – 3/4 - 4/4. 
  3. Oppsummering: Tilbake i undervisningsrommet kan dere sammenligne observasjonene mellom gruppene og føre dem inn i værboka. Husk å notere tidspunkt og dato for målingene.

Cirrus Cirrus

Faglig forklaring

Om skyatlaset

Radene i skyatlaset er skyer med basis (bunn) på samme høyde, de høyeste i øverste rad. En tommelfingerregel er at høye skyer er der oppe ruteflyene går. Skybasis på lave skyer kan ligge rett over eller helt ned på åser og koller.

Kolonnene i atlaset er fra spredte skyer, det meteorologen kaller lettskyet, lengst til venstre, delvis skyet i midten og heldekkende dvs. skyet lengst til høyre. I noen værsituasjoner går utviklingen mot høyre i tabellen, skydekket blir tettere og tettere utover dagen. Andre ganger mot venstre: skydekket løser seg opp.

Kommentarer/praktiske tips

Erfaringen er at selv på barnetrinnet, synes elevene det er morsommere å lære latinske navn på skyer enn norske. Flere norske skynavn er ikke i vanlig bruk.

Materialer og utstyr

  • Skyatlas (vedlegg)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

  • Skybasis

Forutsetter