Undervisningsopplegg

Passer for

  • barnetrinn 5-7

Hud og sanser

Her finner dere en serie med aktiviteter som dere kan bruke til å lære om huden og følsomhet.

Læreplan i naturfag

  • Etter 7. årstrinn
    • Forskerspiren
      • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser

Nettressurser

(nysgjerrigper.no)