Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • biologi 1
Tidsbruk
 • 15 - 30 minutter

Hender i kaldt og varmt vann

Vi gjør forsøk som viser oss at huden først og fremst kjenner temperaturforandringer. Den kan ikke måle temperaturen nøyaktig.

 1. Fyll tre bøtter med henholdsvis isvann, lunkent vann og varmt vann.
 2. Velg gjerne to elever som liker å diskutere til å gjøre eksperimentet først:
  • Den ene skal ha hånden i iskaldt vann og den andre
   skal ha hånden i glovarmt vann. Tell til 50.
  • Deretter legger begge hendene sine i lunkent  vann.
  • Hva kjenner de?
  • Er dette vannet varmt eller kaldt? (la “kverulantene” diskutere). Hvorfor svarer de forskjellig?
 3. Deretter kan alle prøve følgende etter tur:
  • Ha en hånd i det iskalde vannet og en hånd i det varme vannet.
  • Ta begge hendene over i det lunkne vannet.
  • Hva opplever dere?
  • Gir hendene forskjellig beskjed til hjernen?

Hvordan kjennes det å holde hånden i kaldt eller varmt vann og deretter i lunkent vann?
 • Hud - varmt og kaldt vann 1
 • Hud - kaldt og varmt vann 3
 • Hud - kaldt og varmt vann 2
 • Temperatursansen

Faglig forklaring

Nervecellene som fanger opp temperaturforandringer i huden, registrerer først og fremst om det blir forandringer i temperatur, altså om det blir varmere eller kaldere. De måler ikke absolutt temperatur. Derfor vil en hånd som går fra iskaldt til lunkent, oppleve det lunkne vannet som varmt, mens en hånd som går fra glovarmt til lunkent vil oppleve lunkent som kaldt. Gjør en og samme person dette med begge hendene, vil  hendene sende motsatte signaler til hjernen.

Materialer og utstyr

 • 3 romslige kar eller bøtter
 • isvann
 • lunkent vann (romtemperert)
 • varmt vann