Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 5-7
 • biologi 1

Hvor er huden mest følsom?

Vi gjør forsøk for å prøve å forstå litt om hvordan huden opplever berøring.

 1. Hvor tror dere huden er mest følsom? Hvor tror dere huden er minst følsom? Sett opp hypoteser i elevarket (se lenke under "Vedlegg").
 2. Jobb sammen to og to og undersøk hudens følsomhet med en binders:
  • Bøy en binders til en U-form.
  • En av dere lukker øynene.
  • Den andre trykker bindersen ned på det hudområdet som skal testes. Begge endene må plasseres ned på huden samtidig med et jevnt trykk. I begynnelsen kan dere ha god avstand mellom endene på bindersen.
  • Flytt så endene gradvis nærmere hverandre.
  • For hvert trykk skal forsøkspersonen fortelle om han eller hun kjenner ett eller to stikk.
  • Når avstanden mellom endene er blitt så liten at forsøkspersonen ikke med sikkerhet kan si om han blir berørt på ett eller to punkter, måler dere avstanden mellom endene på bindersen med en linjal.
 3. Fyll resultatet inn i tabellen i elevarket.
 4. Gjenta forsøket og test ulike hudområder. Hudområdene dere velger avhenger av hypotesene dere satte opp.
 5. Diskuter resultatene:
  • Hvor er huden mest følsom?
  • Hvor er huden minst følsom?
  • Er resultatene forskjellige fra person til person?
  • Hva tror dere er grunnen til at huden er mer følsom noen steder enn andre steder?

Berør armen med begge endene av bindersen. Berør armen med begge endene av bindersen.

Faglig forklaring

Huden har spesielle nervepunkter som har i oppgave å oppfatte berøring. Når noe trykker på disse punktene, går det et nervesignal til hjernen som vi oppfatter som berøring. På noen hudområder har vi mange slike punkter. Denne huden er følsom og kan skille mellom berøringspunkter som ligger tett ved siden av hverandre. Andre hudområder inneholder færre punkter som merker berøring. Da er huden mindre følsom. Dette vil variere fra person til person fordi vi alle er forskjellige.

Kommentarer/praktiske tips

Pass på at elevene lager hypoteser som dekker både følsomme og lite følsomme deler av kroppen.

 • undersiden av underarmen
 • oversiden av hånden
 • innsiden av hånden
 • fingertuppen
 • nakken
 • leppene
 • legger
 • albue
 • Hud - følsomhet legg
 • Hud - følsomhet mage
 • Hud - følsomhet registrering
 • Hud - følsomhet underarm

Materialer og utstyr

Til hvert par:

 • binders
 • linjal
 • 2 elevark