Undervisningsopplegg

Passer for

  • barnetrinn 5-7

Beinharde bein og skranglete skjeletter

Kan du ta på skjelettet ditt? Hvorfor har du skjelett i kroppen? Hvorfor trenger vi bøyelige ledd? I dette undervisningsopplegget skal vi studere skjelettet.

 

To jenter som lager plastelinafigurer

 

Undervisningsopplegget er utviklet med ideer fra blandt annet FOSS-prosjektet ved Lawrence Hall of Science. 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 4. årstrinn
    • Kropp og helse
      • beskrive skjelettet og muskler og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg

Nettressurser

(naturfag.no)
En film fra ressurspakken "i praksis: naturfag på 1.-7. trinn". Filmene skal inspirere og danne grunnlag for metodiske diskusjoner.