Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 5-7

Kyllingskjelett og kyllingbein

Vi undersøker skjelett og kyllingbein.

  1. Kyllingbein Fordel ulike kyllingbein på gruppene.
  2. Beskriv hvordan de ulike beina ser ut og hvor dere tror det er plassert i dyret.  
  3. Kan noen finne ønskebeinet? 
  4. Knekk kyllingbeina i to ved hjelp av en avbitertang og undersøk hvordan de ser ut inni ved hjelp av forstørrelsesglass og evt. stereolupe.  
  5. Kyllingbein er mer porøse enn knokler hos menneske. Hvorfor tror dere det er lurt? 

Faglig forklaring

Bein studert med en lupe

Litt knokkelfakta

Fugler må veie minst mulig for å kunne fly. Derfor er fuglebein porøse inni.

Ser dere nærmere på bein med et forstørrelsesglass, ser dere et porete mønster med tynne vegger som går litt på kryss og tvers. Grunnen til at bein er så sterkt, er at det er bygget opp akkurat slik. Vi mennesker gjør noe av det samme når vi bygger broer, hus og heisekraner. Vi legger bjelker på kryss og tvers.

Horn og gevir, som også er laget av beinvev, er spisse ytterst for å kunne trenge igjennom huden til motstandere. Vi mennesker etterligner horn, når vi lager redskaper som spyd, nåler, syler, spett og gafler.

Kommentarer/praktiske tips

Om kyllingbein

Elevene kan ta med kyllingbein hjemmefra eller dere kan dele hele kyllinger i mange biter og la elevene gnage ren kyllingbein. 3 kyllinger på 30 elever gir alle en liten smak. Vask og tørk beina  godt. Dere kan også legge beina i en maurtue. Da spiser maurene beina rene.

Kyllingbein bør ligge luftig hvis de lagres noen dager før dere undersøker dem. I lukkede plastposer blir det raskt vond lukt.

Eksperimentet kan godt utvides ved å undersøke andre typer bein, f.eks. horn som elevene har funnet på tur.

Materialer og utstyr

  • Et rent kyllingbein per elev/elevpar
  • Forstørrelsesglass/ stereolupe
  • Tang eller saks til å dele bein