Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Økt 5: Gjennomføring

mestring - sol

5A Oppdrag og kjennetegn på måloppnåelse

Les oppdraget for elevene, og minn dem på kjennetegn på måloppnåelse og støttespørsmål (Elevhefte I og J). Fordel gruppene slik at hver gruppe har ei annen gruppe som kritisk venn. Be gruppene notere i skjema til hverandrevurdering, Elevhefte K, under presentasjonene.

5B–5M Presentasjoner og tilbakemeldinger/hverandrevurdering

Hver gruppe engasjeres ved å være «kritisk venn» til en av de andre gruppene. Dette innebærer å bruke kjennetegn på måloppnåelse og støttespørsmål (Elevhefte I og J) til å gi tilbakemeldinger på gruppas presentasjon. Når kritisk venn har gitt sine tilbakemeldinger, kan de andre gruppene supplere med kommentarer. I eksempel på tidsplan legges det inn fem minutter etter hver presentasjon til å diskutere presentasjonen og forberede tilbakemeldinger.

5N Oppsummering

Bruk tenk-par-del og spør elevene hva de mener er det viktigste de har lært av dette opplegget og hva som var mest utfordrende.