Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Økt 1: Gjennomføring

1A Plenum: Introduksjon og informasjon om opplegget 

Informer elevene om at dere har fått en forespørsel fra tre unge fagarbeidere, som ber om råd om kosthold og livsstil. Elevenes oppdrag er å gi disse unge fagarbeidere råd om kosthold og livsstil. 

Tre fagarbeidere

For å kunne løse oppdraget må elevene ha kunnskap om hvordan kostholdet påvirker helsen vår, samt hvordan vi kan tenke bærekraftig med hensyn til både dyrevelferd og klima når det gjelder matproduksjon og forbrukervalg. Tema for denne økten er kosthold og ernæring. 

Elevene skal jobbe i grupper med å løse oppdraget (gi en av personene råd) og presentere sitt løsningsforslag i fjerde økt. Kjennetegn på måloppnåelse og støttespørsmål til presentasjon av løsningsforslaget finnes i Elevheftet J og K.  

1B Plenum: Bli kjent med tre unge fagarbeidere 

Del elevene i grupper på tre–fem personer som de skal jobbe i resten av undervisningopplegget. Hver gruppe velger en gruppeleder. Elevene skal nå få oppdraget i form av mail fra tre unge fagarbeidere og på bakgrunn av dette velge hvem de ønsker å gi råd til. Mail fra de ulike profilene ligger bakerst i Elevheftet. Gruppa leser gjennom alle tre profilene. Før de velger en av profilene de ønsker å gi råd til, skal de se tre videoer som viser hvordan en typisk arbeidsdag kan se ut for en roughneck, kokk og helsefagarbeider. 

Video: Be elevene følge med på hva videoene forteller om ungdommenes fysiske aktivitet og kosthold gjennom en arbeidsdag og sett kryss i skjemaet i Elevheftet A. Før du spiller av videoene, fortell elevene at kriteriene i skjemaet er hentet fra kostholdsplanleggeren som de skal jobbe med etterpå. 

Oppsummer elevenes svar i plenum. 

1C Gruppe: Velg profil og bli kjent med profilens kosthold 

Gruppa velger i fellesskap en av profilene (Sofie, Ole, Stian). 

1D Plenum: Forelesning om næringsstoffer og helse 

I kostholdplanleggeren kan vi få vi en oversikt over hvilke næringsstoffer profilene våre får i seg gjennom kosten. Men hvilken funksjon har egentlig de ulike næringsstoffene og hvordan påvirker kostholdet helsen vår? 

Gå gjennom forelesningen om Næringsstoffer og vis animasjonsfilmen om vitaminer og mineraler. Be elevene notere seg funksjoner til de viktigste næringsstoffer og hvor vi får det fra i Elevheftet B, under forelesningen. 

1E Plenum: Quiz i Kahoot

Hvor mye husker elevene fra animasjonsfilmen om vitaminer og mineraler? Åpne Kahoot og la dem svare gruppevis.

Oppsummer til slutt om vitaminer og mineraler. 

1F Plenum: video Skolemateksperimentet 1 

Kosten vår påvirker helsen vår på lang sikt, ulike næringsstoffer i kosten påvirker blant annet vekten, energinivået og helsetilstanden vår. Men kosten påvirker oss også på kort sikt. Da handler det spesielt om blodsukkernivået vårt.

Vis videoen om Skolemateksperimentet 1 i felleskap.  

Før filmen: Be halvparten av gruppene følge med på elevene i Blå klasse og de andre på elevene i Rød klasse. Be elevene notere:

 1. Hvilken mat får elevene?
 2. Hvilken adferd og energinivå har elevene i løpet av skoledagen?

Etter filmen

La elevene diskutere i grupper:

 • Hvordan tror dere elevenes blodsukkernivå endret seg i løpet av dagen?  Skisser en kurve som illustrerer blodsukkernivået gjennom dagen.   

Oppsummer elevenes observasjoner og svar i plenum. Be elevene komme med forslag til hvilke næringsstoffer de tror de to ulike måltidene inneholdt.

1G Gruppe: jobbe med oppdrag 

Be elevene gå tilbake til profilen sin på kostholdplanleggeren og følg instruksjonene i Elevheftet C1.

Fyll i en oversikt over profilen i Elevheftet C2 med:

 • Beskrivelse profil (kjønn/alder/yrke/aktivitetsnivå)
 • Beskrivelse av problem
 • Bilde med diagram fra kostholdplanleggeren 

1H Gruppe: Oppsummering 

Fortell elevene at vi i denne økten har vi brukt kostholdsplanleggeren.no som kilde. Kostholdsplanleggeren er et kostholdsverktøy laget av Helsedirektoratet og Mattilsynet.  

Gjennom opplegget skal elevene registrere hvilke kilder som benyttes for å finne informasjon, og å ta stilling til troverdigheten til kilden. Dette gjør de etter hver økt i skjemaene i Elevheftet “Dette har vi lært”. La elevene jobbe med oppsummering av «Hva har vi lært?» i Elevheftet D. 

1I Plenum: Oppsummering 

 • Hva kan være forklaring til profilens problemer?
 • Hvilke råd kan/vil dere foreløpig gi?

 

 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • argumentere
  begrunne en påstand
 • blodsukkernivå
  mengde fritt sukker (glukose) i blodet. Glukose er cellenes viktigste brennstoff.
 • bærekraftig utvikling
  utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
 • CO2-ekvivalent
  enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode.
 • dyrevelferd
  dyrs helse, hvordan de mestrer sine omgivelser og muligheter til å utøve naturlig atferd
 • fett
  stoff som bidrar til å bygge opp cellene i kroppen, er en viktig kilde til energi og fungerer som energilager for kroppen
 • FNs bærekraftsmål
  verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030
 • karbohydrater
  energirike organiske stoffer som kroppen bruker som energikilde
 • klimaavtrykk
  de totale utslippene forårsaket av en person, en organisasjon eller et produkt, målt i CO2-ekvivalenter
 • mineraler
  grunnstoffer med mange ulike funksjoner i kroppen, som for eksempel jod som inngår i dannelsen av hormoner som er med på å drive stoffskiftet
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger for å vokse og for å få energi
 • proteiner
  viktige byggesteiner i oppbyggingen av celler. Proteinene er store organiske molekyler som inneholder nitrogen.
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • vitaminer
  organiske stoffer som inngår i mange prosesser i kroppen, som for eksempel A-vitamin som er særlig viktig for synet og immunforsvaret