Undervisningsopplegg

Passer for

 • vg1

Lag en kjøleboks

I dette opplegget skal elevene bygge en kjøleboks. Boksen skal holde to flasker drikke kalde så lenge som mulig. Etter en test av boksene kåres det en vinner etter kriterier som lærer og elever har utarbeidet sammen.

Å lage kjøleboks forutsetter et samarbeid mellom naturfag og bygg- og anleggsteknikk, der selve bygginga og det byggtekniske foregår i bygg- og anleggsteknikktimene.

Eksempler på ulike kjølebokser. Foto: Charlottenlund videregående skole

 

Vurdering

Elevene leverer en rapport. Elevene vurderes med karakter der både arbeidsprosessen, rapporten og egenvurderinga teller.  

Læreplan i felles programfag i Vg1 bygg- og anleggsteknikk

 • Produksjon
  • Produksjon
   • velge egnede verktøy og maskiner knyttet til enkle arbeidsoppgaver innenfor bygg- og anleggsteknikk
   • velge, bruke og bearbeide materialer som benyttes i enkle konstruksjoner innenfor bygg- og anleggsteknikk
 • Tegning og bransjelære
  • Tegning og bransjelære
   • bruke enkle måleverktøy knyttet til arbeidsoppgaver innen bygg- og anleggsteknikk
   • tegne enkle skisser knyttet til egne arbeidsoppgaver
   • tegne enkel plan, detaljer og snittegninger i målestokk

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder