Undervisningsopplegg

Passer for

 • vg1

Lag en kjøleboks

I dette opplegget skal elevene bygge en kjøleboks. Boksen skal holde to flasker drikke kalde så lenge som mulig. Etter en test av boksene kåres det en vinner etter kriterier som lærer og elever har utarbeidet sammen.

Å lage kjøleboks forutsetter et samarbeid mellom naturfag og bygg- og anleggsteknikk, der selve bygginga og det byggtekniske foregår i bygg- og anleggsteknikktimene.

Eksempler på ulike kjølebokser. Foto: Charlottenlund videregående skole

 

Vurdering

Elevene leverer en rapport. Elevene vurderes med karakter der både arbeidsprosessen, rapporten og egenvurderinga teller.  

Læreplan i felles programfag i Vg1 bygg- og anleggsteknikk

 • Produksjon
  • Produksjon
   • velge egnede verktøy og maskiner knyttet til enkle arbeidsoppgaver innenfor bygg- og anleggsteknikk
   • velge, bruke og bearbeide materialer som benyttes i enkle konstruksjoner innenfor bygg- og anleggsteknikk
 • Tegning og bransjelære
  • Tegning og bransjelære
   • bruke enkle måleverktøy knyttet til arbeidsoppgaver innen bygg- og anleggsteknikk
   • tegne enkle skisser knyttet til egne arbeidsoppgaver
   • tegne enkel plan, detaljer og snittegninger i målestokk

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse til bygging

Oppdrag

Presenter oppdraget for elevene:

Lag en kjøleboks med følgende spesifikasjoner:

 • Volum: 12 liter
 • Max tykkelse på vegg: 100 mm
 • Kjøleboksen skal kunne bæres av én person
 • Materiale: valgfritt

Ta med elevene til kantina for å se hvordan kjølebokser og kjølerom kan være utformet.

Still spørsmålet: Hva har innvirkning på en kjøleboks sin evne til å holde lufta kald? [isolasjonsevne og tykkelse] Spør: Hvilke materialer har god isolasjonsevne for temperatur? [isopor, ull, glava, vatt, finér]

Gjennomføring av det byggtekniske: materialkunnskap, verktøy og sammenføyning gjøres sammen med bygg- og anleggsteknikklærer på verkstedet.

Prøvemåling

Spør: Hva skal temperaturen på brusen være når målingene starter? Hvor ofte og hvor lenge skal målingene gjøres?

Sett i gang et testforsøk i klasserommet/på verkstedet:

 1. Sett en flaske med iskaldt vann på benken
 2. Les av temperaturen med et termometer eller bruk dataloggere f.eks. hvert 10. minutt.

Resultane vil gi elevene et grunnlag til å bestemme hvor ofte og hvor lenge temperaturen skal registreres i forsøket. I fellesskap blir klassen enig om hvordan temperaturregistreringa skal foregå.

Vinnerkriterier

Si: Vi skal kåre en vinner av den beste kjøleboksen. Hvor lenge foreslår dere at vi skal la flaskene stå i kjøleboksene før vi sjekker temperaturen? [ca 3 timer ved starttemperatur 4 °C og romtemperatur ca 20 °C] Hvilke andre kriterier enn temperaturen skal være med på å bestemme vinneren? [utførelse, fargevalg og materialvalg]

Elevene jobber parvis og skal nå gå i gang med å planlegge sin kjøleboks. I bygg- og anleggsteknikktimene lager elevene arbeidstegninger med mål, materialvalg og valg av verktøy, og lager en bestillingsliste av materialer.

Materialer og utstyr

 • brusflasker
 • termometer
 • materialer fra verkstedet

Er del av

Forsøk og praktisk arbeid

Testing av kjølebokser

Testing av kjøleboksene tar tid, så det passer å gjøre testinga samtidig med at elevene skriver rapporten. Dette gjør det mulig for læreren å veilede elevene underveis i arbeidet med rapporten.

I rapporten beskriver elevene sine materialvalg, fremgangsmåte og resultatet. Det er fint om prosessen dokumenteres med bilder fra eget arbeid.

Refleksjonsspørsmål som bør diskuteres i klassen, og gjerne være med i rapporten:

 1. Hvilke materialer egner seg best i en kjøleboks?
 2. Hvilke egenskaper ved dette materialet gjør at den egner seg i en kjøleboks?
 3. Kan det være unøyaktigheter ved målingene, i tilfelle hvilke?
 4. Er det noe ved målingene/undersøkelsene dere ville gjort annerledes? Hvilke?
 5. Hva ville dere ha gjort annerledes, endret på eller forbedret på kjøleboksen?

 

Eksempel på stemmeseddel fra Charlottenlund videregående skole. Eksempel på stemmeseddel fra Charlottenlund videregående skole.

Eksempler på ulike kjølebokser. Foto: Charlottenlund videregående skole

Er del av