Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • 2 timer

Testing av kjølebokser

Testing av kjøleboksene tar tid, så det passer å gjøre testinga samtidig med at elevene skriver rapporten. Dette gjør det mulig for læreren å veilede elevene underveis i arbeidet med rapporten.

I rapporten beskriver elevene sine materialvalg, fremgangsmåte og resultatet. Det er fint om prosessen dokumenteres med bilder fra eget arbeid.

Refleksjonsspørsmål som bør diskuteres i klassen, og gjerne være med i rapporten:

  1. Hvilke materialer egner seg best i en kjøleboks?
  2. Hvilke egenskaper ved dette materialet gjør at den egner seg i en kjøleboks?
  3. Kan det være unøyaktigheter ved målingene, i tilfelle hvilke?
  4. Er det noe ved målingene/undersøkelsene dere ville gjort annerledes? Hvilke?
  5. Hva ville dere ha gjort annerledes, endret på eller forbedret på kjøleboksen?

 

Eksempel på stemmeseddel fra Charlottenlund videregående skole. Eksempel på stemmeseddel fra Charlottenlund videregående skole.

Eksempler på ulike kjølebokser. Foto: Charlottenlund videregående skole