Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

  • tre timer

Forberedelse til bygging

Oppdrag

Presenter oppdraget for elevene:

Lag en kjøleboks med følgende spesifikasjoner:

  • Volum: 12 liter
  • Max tykkelse på vegg: 100 mm
  • Kjøleboksen skal kunne bæres av én person
  • Materiale: valgfritt

Ta med elevene til kantina for å se hvordan kjølebokser og kjølerom kan være utformet.

Still spørsmålet: Hva har innvirkning på en kjøleboks sin evne til å holde lufta kald? [isolasjonsevne og tykkelse] Spør: Hvilke materialer har god isolasjonsevne for temperatur? [isopor, ull, glava, vatt, finér]

Gjennomføring av det byggtekniske: materialkunnskap, verktøy og sammenføyning gjøres sammen med bygg- og anleggsteknikklærer på verkstedet.

Prøvemåling

Spør: Hva skal temperaturen på brusen være når målingene starter? Hvor ofte og hvor lenge skal målingene gjøres?

Sett i gang et testforsøk i klasserommet/på verkstedet:

  1. Sett en flaske med iskaldt vann på benken
  2. Les av temperaturen med et termometer eller bruk dataloggere f.eks. hvert 10. minutt.

Resultane vil gi elevene et grunnlag til å bestemme hvor ofte og hvor lenge temperaturen skal registreres i forsøket. I fellesskap blir klassen enig om hvordan temperaturregistreringa skal foregå.

Vinnerkriterier

Si: Vi skal kåre en vinner av den beste kjøleboksen. Hvor lenge foreslår dere at vi skal la flaskene stå i kjøleboksene før vi sjekker temperaturen? [ca 3 timer ved starttemperatur 4 °C og romtemperatur ca 20 °C] Hvilke andre kriterier enn temperaturen skal være med på å bestemme vinneren? [utførelse, fargevalg og materialvalg]

Elevene jobber parvis og skal nå gå i gang med å planlegge sin kjøleboks. I bygg- og anleggsteknikktimene lager elevene arbeidstegninger med mål, materialvalg og valg av verktøy, og lager en bestillingsliste av materialer.

Materialer og utstyr

  • brusflasker
  • termometer
  • materialer fra verkstedet