Undervisningsopplegg

Passer for

 • vg1
 • mat og helse
 • naturfag

Tidsbruk

 • 2x2 timer i naturfag
  3 timer på kjøkkenet
  2 timer teoriøkt i råstoff og produksjon

Tomater – en uutnyttet ressurs

Tomat er næringsrikt og inneholder flere stoffer med dokumentert helsefremmende effekt. De siste årene har både utvalget og forbruket av tomater økt enormt. I Norge dyrkes det ca. 10 000 tonn tomater i per år, men flere hundre tonn kastes. Kan vi utnytte denne ressursen bedre?

tomatsorter

I dette undervisningsopplegget skal elevene bli kjent med ulike tomatsorter som finnes på markedet, og hva de ulike egner seg til i matlaging. Det skal gjennomføres prøvesmaking av ulike sorter tomater, og elevene skal finne eller lage oppskrifter på tomatprodukter som skal produseres på kjøkkenet. Tomatene kan også tørkes, og elevene kan beregne vanninnholdet i tomater. Sluttproduktene i opplegget er selvlagede tomatprodukter og en informasjonsbrosjyre.

Læringsmål

 • fortelle hvilke næringsstoffer som finnes i tomater og hvilke helseeffekter som er dokumentert ved å spise tomatprodukter
 • beskrive hvilke ulike tomater som finnes og hva de ulike typene kan brukes til
 • foreslå tiltak for å utnytte tomatressursene i Norge bedre
 • produsere ett eller flere tomatprodukter
 • lage en brosjyre om sitt tomatprodukt

Grunnleggende ferdigheter

Lese: Finne relevant informasjon, lese og forstå det faglige innholdet og trekke ut hovedpunktene.

Skrive: Vurdere fagstoffet og bearbeide det for å lage en skriftlig brosjyre

Regne: Bruke oppskrifter og beregne porsjoner. Beregne vanninnhold i prosent.

Digitale ferdigheter: Bruke nettsider til å finne fagstoff. Være kildekritisk. Kunne framstille skriftlig tekst og tallmateriale som skal ende opp i en brosjyre

Muntlig: Beskrive sitt produkt og «selge» dette til fagjuryen.

Vurdering

Lav måloppnåelse

 • Finner fram til relevant informasjon om tomater og gjengi dette.
 • Planlegger og produserer enkle tomatprodukter og lager varedeklarasjon.

Middels måloppnåelse

 • Viser gode fagkunnskaper og ser sammenheng mellom næringsinnhold i mat og helse.
 • Kan selvstendig planlegge og produsere tomatprodukter og si noe om oppbevaring og holdbarhet.
 • Kommer med forslag til hvordan en kan utnytte tomatressursene. 

Høy måloppnåelse

 • Viser solide fagkunnskaper og bruker faguttrykk presist.
 • Arbeider selvstendig i informasjonsinnhenting og vurderer helseeffekter i forhold til kosthold.
 • Kan drøfte problematikk rundt import, transport og overproduksjon av tomater.
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)
  • Kropp og helse (KE71)

  Kompetansemål

  • Vg1 RM
   • drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder (KM691)
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (KM692)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring (TT1)
 • Bærekraftig utvikling (TT3)

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag

 • Kosthald og livsstil
  • Kosthald og livsstil
   • drøfte samanhengen mellom kosthald, helse og livsstil, og korleis desse faktorane kan påverke folkehelsa
 • Råstoff og produksjon
  • Råstoff og produksjon
   • gjere greie for råvarer, mat og drikke som inngår i restaurant- og matfaga, næringsinnhald, eigenskapar og bruksområde
   • følgje og justere reseptar og rekne ut mengder og kostnader
   • setje saman og lage til enkle produkt og måltid på ein kreativ og estetisk måte
   • oppbevare og emballere mat i samsvar med gjeldande krav

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
  • Ernæring og helse
   • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
   • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
  • Ernæring og helse
   • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
   • drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen

Materialer og utstyr

 • ulike typer tomater
 • kniv
 • ovn eller varmeskap
 • vekt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • antioksidant
  naturlige stoffer som finnes i frukt, bær og grønnsaker og som beskytter mot oksidasjon, f.eks. vitaminene A, E og C
 • beta-karoten
  en kraftig antioksidant og fargestoff (rødt/gult/oransje) som finnes naturlig i fargesterk frukt/grønnsaker (gulrot, søtpotet, brokkoli, spinat m.fl)
 • fett
  viktig næringsstoff som er veldig energirikt
 • karbohydrat
  viktig næringsstoff som er bygd opp av karbon, hydrogen og oksygen, viktig energikilde for kroppen
 • lykopen
  en kraftig antioksidant som tåler oppvarming godt og som har dokumentert virkning mot noen typer kreft
 • oksidasjon
  en reaksjon med oksygen der stoffer som kan være skadelig for cellene frigjøres
 • protein
  viktig næringsstoff som er bygd opp av aminosyrer, viktig for vedlikehold og oppbygging av cellene i kroppen og produksjon av hormoner og enzymer
 • vitamin
  næringsstoff som regulerer kroppens stoffskifte og er nødvendig for kroppens forbrenning av proteiner, karbohydrater, fett og mineraler

Forskerspirebegrep

 • drøfte
  å se en sak fra flere sider og diskutere konsekvenser/løsninger

Nettressurser