Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Tidsbruk

 • 60 minutter

Økt 6: Les og oppsummer

Utrolige dinosaurer forside Elevene oppsummerer, og får lese en spennende tekst om dinosaurer.

 

 

I denne økta skal elevene

 • reflektere over egen læring
 • bruke det de har lært i nye situasjoner
 • lese mer om de utrolige dinosaurene

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
6A. Hva har vi gjort? Hva har vi lært?  30 minutter
6B. Les om dinosaurer  30 minutter
 TOTALT  60 minutter

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe