Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Tidsbruk

 • 60 minutter

Økt 5: Dinosaurer: Tid og størrelse

Alle dinosaurene levde ikke samtidig! Gruppen dinosaurer levde i til sammen 135 millioner år, og i denne perioden utviklet de seg til mange forskjellige dinosaurer. Og kanskje vi kan si at ikke alle dinosaurene døde ut. En gruppe dinosaurer utviklet seg nemlig videre – til fugler!

microraptor

 

I denne økta skal elevene

 • plassere dinosaurer i riktig geologisk tidsperiode
 • trekke slutninger om hvilken gruppe av dinosaurer som utviklet seg til fugler 

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
5A. Tilbake til tidslinja  20 minutter
5B. Trekk slutninger om dinosaurene som utviklet seg til fugler  20 minutter
5C. Tegn og skriv om spesielle kjennetegn  20 minutter
 TOTALT  60 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe