Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Tidsbruk

 • 45 minutter

Økt 3: Planteeter eller kjøtteter?

Noen dinosaurer spiste planter, mens andre spiste dyr. Akkurat som dagens kjøtt- og planteetere utviklet dinosaurene også forskjellige egenskaper som gjør at vi kan trekke slutninger om hva de spiste.


Tyrannosaurus Tyrannosaurus I denne økta skal elevene

 • beskrive hva som kjennetegner planteetende og kjøttetende dinosaurer ved å observere detaljer på de ulike dinosaurene
 • sortere dinosaurer etter om de er planteetere eller kjøttetere
 • lage en tabell og tegne kjennetegn som skiller plante- og kjøtteterne fra hverandre 

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
3A. Sorter planteetere og kjøttetere  30 minutter
3B. Tegn og skriv om planteetere og kjøttetere  15 minutter
 TOTALT  45 minutter

 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • evolusjon
  utvikling av arter over lang tid
 • geologisk tidsperiode
  et tidsavsnitt i jordas historie. Periodenes varighet varierer mellom 20 og 200 millioner år.
 • hofte
  overgang mellom kropp og bakbein
 • kjøtteter
  En organisme som spiser kjøtt. Kjøttetende dyr kalles ofte rovdyr.
 • knokler
  gir kroppen form og holder den oppe, kalles ofte bein
 • paleontolog
  en forsker som studerer arter som levde i fortiden
 • planteeter
  organisme som spiser planter

Forskerspirebegrep

 • forklare
  bruke bevis for å støtte en påstand
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
 • trekke en slutning
  bruke det du observerer, leser eller det du vet fra før til å svare på noe