Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Tidsbruk

 • 45 min.

Økt 1: Prikkete mønster

I denne økta diskuterer vi ulike prikkete mønster for å bevisstgjøre at elevene på at mønster kan ha ulikt uttrykk. Vi ser på likheter og forskjeller i prikkete mønster.

Læringsmål

Elevene skal

 • forstå at prikkete mønster kan se forskjellig ut (ha forskjellig uttrykk), men at det likevel defineres som prikkete
 • lære at geologene kaller prikkete steiner for magmatiske bergarter

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
 1A. Definere prikkete mønster  15 minutter
 1B. Observere prikkete steiner  30 minutter
 TOTALT  45 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • magmatiske bergarter
  prikkete steiner

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting