Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 15 minutter

1A. Definere prikkete mønster

Er alle prikkete mønster like?

Elevene skal ha med seg noe prikkete hjemmefra.

Be elevene observere de prikkete mønstrene. Si: Hva ser dere? Ta i mot alle svar uten å vurdere/korrigere.

Definisjon av prikkete mønster

Spør etter hvert elevene: Er alle de prikkete mønstrene her like? Hva er likt, hva er forskjellig? Ha fokus på at prikkene kan ha ulike størrelser, at avstanden mellom dem kan variere, at de ikke må være sirkelrunde, men kan være flekkete/kantete og at de kan ha forskjellige farger. Selv om prikkene varierer, er det likevel et prikkete mønster. Si til elevene: Når vi sammenligner prikkene, ser vi at de kan være veldig forskjellige, men det er likevel prikkete mønstre.

steiner_prikkete2

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • magmatiske bergarter
  prikkete steiner

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting