Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 30 minutter

1B. Observere prikkete steiner

Vi observerer likheter og ulikheter i prikkete stein.

Vis elevene noen prikkete bergarter – larvikitt, rombeporfyr, rød og hvit/grå granitt – eller bilder av disse som du finner i steinplakatene til høyre.

La elevene beskrive likheter og ulikheter i de prikkete steinene. Spør om det er det lett å se prikkene. Har prikkene forskjellig størrelse? Forskjellig farge? Forskjellig form?

Si til elevene: Når geologene snakker om stein, sier de bergarter – bergarter er det samme som stein. Vis en prikkete stein og si: Hvis jeg var geolog, ville jeg sagt at dette er en prikkete bergart i stedet for prikkete stein.

Skriv på tavla:

bergart = stein

 

Spør elevene: Hvilket ord er det geologene bruker når de snakker om stein? [Bergarter.] La noen frivillige få svare. Gjenta flere ganger at stein er det samme som bergarter.

Si til elevene: Geologene har noen spesielle mønster de ser etter når de skal finne ut hvilken bergart de ser. De observerer mønsteret i steinen. Prikker er et slikt mønster de ser etter. De kaller prikkete steiner for magmatiske bergarter.

Skriv på tavla:

prikkete steiner = magmatiske bergarter 

 

Spør elevene: Hva er det geologene kaller prikkete steiner? [Magmatiske bergarter.] (Gjenta dette flere ganger og la ulike elever få svare).

Si til elevene: Nå skal dere få være geologer og observere steinene i samlingen vår. Finner vi noen magmatiske bergarter?

Elevene skal nå studere klassens egen steinsamling. La det ligge 4–5 forskjellige steiner på ulike steder i klasserommet. Del elevene i grupper på 3–4 elever og la hver gruppe studere hver sin samling et par minutter. De skal se om det finnes prikkete steiner i samlingen. Det kan være lurt å ha klar noen bilder av granitt og rombeporfyr som elevene kan sammenligne med. Bilder finner du  faktaboksen i høyrespalte.

Spør gruppene: Fant dere noen prikkete bergarter? [Ja.] – la dem vise «fangsten» og beskrive i forhold til farge(r), størrelse på prikkene og om de var lett å identifisere – eller vanskelig.

Prikkete funn: Rombeporfyr. Steiner med tydelig mønster kan være lett å identifisere, men husk at det er lov å være i tvil og undre seg sammen med elevene – å lese stein krever trening for store og små. Prikkete funn: Rombeporfyr. Steiner med tydelig mønster kan være lett å identifisere, men husk at det er lov å være i tvil og undre seg sammen med elevene – å lese stein krever trening for store og små.

 

Hvis dere ikke finner prikkete bergarter er det helt greit. Her kan man undre seg over om det er sånn at det ikke finnes prikkete steiner overalt. Hvis det er mulig, er det en fordel å ha noen prikkete steiner i lærerens/skolens samling.

Oppsummer med elevene: Nå har vi jaktet på prikkete steiner/magmatiske bergarter i samlingen vår – hva var det vi fant ut? [Fant prikkete steiner, eventuelt: fant ikke.] Spør også: Hva er det geologene kaller de prikkete steinene? [Magmatiske bergarter.]

Heng opp bilder fra steinplakaten (rombeporfyr og granitt) på begrepsveggen . Spør elevene: Hvilket mønster har disse steinene? [Prikkete.] Heng opp begrepslappen PRIKKETE STEIN på veggen. Spør elevene: Hva kaller geologene de prikkete steinene? [Magmatiske bergarter.] Heng opp begrepslappen MAGMATISKE BERGARTER på veggen. Si til elevene, og vis på bildene, at rombeporfyr og granitt er eksempler på prikkete steiner.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • magmatiske bergarter
  prikkete steiner

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting