Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 5-7

Merkelige magneter

Merkelige magneter består av aktiviteter som gir elevene erfaringer med magneters virkemåte og egenskaper. Opplegget utfordrer elevene til å være kreative med utgangspunkt i den kunnskapen de skaffer seg. Aktivitetene er fleksible og kan tilpasses flere årstrinn. De egner seg godt for trening i samarbeidslæring.

 

Utprøving av magneter. Illustrasjon:Tone Stenmarck Johannessen. Utprøving av magneter. Illustrasjon:Tone Stenmarck Johannessen.

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene