Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 5-7

Hva virker magneter på?

Vil du finne ut mer om magneter og hva magneter kan brukes til? Her skal du bruke en stavmagnet og finne ting som magneten virker på. Prøv også å finne ting som magneten ikke virker på.

Ikke prøv magneten på klokken, mobiltelefonen, PC-skjermer. De kan bli ødelagt.

Fyll inn i skjemaet etter hvert som du undersøker:

En magnet virker på En magnet virker ikke på
   
   
   
   
   
   
   
   
   


Diskuter:

 • Hva mener dere er felles for alt en magnet virker på?
 • Hva er felles for ting magneten ikke virker på?
 • Er det flere ting dere tror kan bli ødelagt av en magnet?
 • Hva kan dere gjøre for å finne ut om dette?

Faglig forklaring

Elevene finner snart ut at det som er felles for de gjenstandene magneter virker på, er at de er laget av metaller. Men ikke alle metaller tiltrekkes av magneter.

Noen metaller som magneter virker på:
jern, nikkel og kobolt

Noen metaller som magneter ikke virker på:
gull, sølv, kobber, tinn, sink, aluminium

Mesteparten av det magneter virker på, inneholder jern. Magneter virker også på noe stål. Stål er en legering av jern og karbon. Rustfritt stål er tilsatt krom, nikkel og andre grunnstoffer avhengig av hvilke egenskaper stålet skal ha. Avhengig av stålets sammensetning vil magneten virke eller ikke virke på stål.

Man kan bruke en magnet for å sjekke om smykker eller bestikk er av rent gull eller sølv.

Magneter virker ikke på messing eller bronse. Messing er en legering med kobber og sink som hovedbestanddeler. Bronse var før betegnelse på kobber-tinn-legeringer. Nå brukes det som er en fellesbetegnelse for kobberlegeringer.

Kommentarer/praktiske tips

Dette kan være en åpen undersøkelsessituasjon der elevene går fritt rundt og eksperimenterer. Det har vist seg at de trenger minst 10–15 min til dette. Alternativt kan læreren samle inn forskjellige ting som kan undersøkes i en kasse. Trinnet kan ha en kasse felles eller grupper av elever kan ha hver sin kasse med utstyr. Da blir oppgaven mer lukket.

En del av det vi omgir oss med i hverdagen kan inneholde magneter, som kan ødelegge for magnetiserte gjenstander. Det kan for eksempel være høyttalere, mobiltelefoner og mikrobølgeovner. Betalingskort med magnetstripe og mobiltelefon bør av den grunn ikke oppbevares i samme lomme. Betalingskort kan miste informasjon lagret i magnetstripa.

Spørsmål til videre arbeid:

 • Har dere magneter hjemme?
 • Hva bruker dere magneter til hjemme?
 • Kan dere finne flere ting hjemme som magneter virker på?
 • Har dere sett at magneter blir brukt til noe andre steder?
 • Finnes det magnetjernstein i lokalmiljøet?
 • Bruker industri i nærheten magneter?

Elevene vil ofte si ”Disse nøklene er magnetiske”. Det er ikke nøklene som er magnetiske. Nøklene blir trukket til en magnet fordi magneten virker på dem. Derfor er det bedre å si ”Hva er det magneten virker på?” eller ”Hva er det magneten ikke virker på?”

Materialer og utstyr

 • stavmagnet