Hopp til hovedinnhold

Roller i samarbeidsgrupper

Aktivitet alene sikrer ikke god læring. Elevene utforsker og eksperimenterer på egen hånd, men for å oppnå god læring må læreren være med på strukturering og bearbeiding. Dette kan gjøres ved å fordele ansvar og roller på elevene i ei gruppe.

Når elevene ansvarliggjøres på spesielle oppgaver viser det seg at de tar det alvorlig. Opprydding og tilrettelegging er en del av læreprosessen for elevene og gjør arbeidet lettere for læreren. Klipp ut og lag et kort for hver rolle, og la elevene trekke eller velge oppgave.

En fordeling kan være slik:

Leder

 • Når alle i gruppen har lest eller hørt hva vi skal gjøre, skal jeg forklare det for de andre.
 • Jeg skal passe på at alt blir gjort og at alle i gruppen er med på å gjøre det.
 • Er det noe vi lurer på, så er det jeg som skal stille spørsmålet til læreren på vegne av gruppen.

Utstyrssjef

 • Jeg skal hente utstyr til gruppen.
 • Jeg har ansvar for at gruppen bruker utstyret riktig.
 • Sammen med ryddesjefen skal jeg levere utstyret tilbake etter bruk.

Sekretær

 • Jeg skal notere og skrive for gruppen når alle er blitt enige i hva vi vil skrive.
 • Jeg skal fortelle andre om det gruppen har gjort.

Ryddesjef

 • Jeg har ansvar for at gruppen rydder opp etter arbeidet.
 • Jeg har rett og plikt til å be om hjelp.
 • Sammen med utstyrssjefen leverer jeg utstyret tilbake.

Er bakgrunnsstoff for