Hopp til hovedinnhold
Passer for
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7

Pliosaur

Les korte tekster om pliosauren og løs interaktive oppgaver til tekstene.

 

Kommentarer/praktiske tips

Å benytte tekster som elevene skal rekonstruere, gir god trening i lesing og større grad av refleksjon rundt innholdet. I denne aktiviteten skal elevene fylle inn ord i tekst og svare på flervalgsoppgaver knyttet til tekster.