Undervisningsopplegg

Hvor

 • Ute
 • Ferskvann

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Der mygg svømmer og døgnfluer lever lenge

Har dere ligget på magen og kikket ned i en elv eller en innsjø? På bunnen lever et mangfold av dyr som er oversett av de fleste. Studerer vi disse bunndyrene nærmere forstår vi at de har ganske stor betydning for oss selv om de er små, og de kan mye rart.

Undervisningsopplegget kan brukes på mange trinn i grunnskolen og videregående skole.

Døgnfluelarve Døgnfluelarve

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen
   • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
   • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Bærekraftig utvikling
   • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem

Bakgrunnsstoff

Læremiddel

Nettressurser

(youtube.com)
(youtube.com)
(youtube.com)
(youtube.com)
(youtube.com)