Undervisningsopplegg

Hvor

 • Ute
 • Ferskvann

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Der mygg svømmer og døgnfluer lever lenge

Har dere ligget på magen og kikket ned i en elv eller en innsjø? På bunnen lever et mangfold av dyr som er oversett av de fleste. Studerer vi disse bunndyrene nærmere forstår vi at de har ganske stor betydning for oss selv om de er små, og de kan mye rart.

Undervisningsopplegget kan brukes på mange trinn i grunnskolen og videregående skole.

Døgnfluelarve Døgnfluelarve

 

Bakgrunnsstoff

Læremiddel

Nettressurser

(youtube.com)
(youtube.com)
(youtube.com)
(youtube.com)
(youtube.com)
Forsøk og praktisk arbeid

Hvordan lever dyrene under vann?

Her er et par grubleoppgaver som kan brukes før dere drar ut og observerer dyr i ferskvann.

Grubling 1: Pusting

Alle dyr trenger oksygen. Du er også et dyr. Tenk deg at du skal bo under vann en uke. Hva trenger du for å kunne puste under vann? Hva slags utstyr kan du ta med, eller hvordan ville du ha endret kroppen din for å klare det? Bruk fantasien og kom med mange forslag. Tegn og forklar den beste ideen din. Diskuter de ulike forslagene i plenum.

Tenk på alle dyrene som lever i vann. Hvordan puster de? Skriv ned så mange måter dere kommer på.

Gutt under vann

Grubling 2: Unngå å bli spist

Farene under vann er mange. Det er ikke bare deg som er sulten. Hvordan vil du unngå å bli spist av andre? Hvordan vil du utstyre deg, forandre kroppen din eller oppføre deg? Bruk fantasien og kom med mange forslag. Tegn og forklar den beste ideen din. Diskuter de ulike forslagene i plenum.

Tenk på alle dyrene som lever i vann. Hvordan tror du de unngår å bli spist? Skriv ned så mange måter dere kan tenke på.

Jente under vann

Faglig forklaring

Dyra i vann har ulike strategier som gjør at de får nok oksygen:

 • Noen får oksygen fra luft gjennom et sugerør: mygglarver, vannkalvlarver, vannskorpion.
 • Noen dyr tar med seg lufta ned ved hjelp av fine hår: vannkalv, rygg – og buksvømmer.
 • Gjelleutvekster: øyenstikker, døgnflue.
 • Hud kan fungere som gjelle: steinfluer.
 • Blodfargestoff (hemoglobin) som binder oksygen effektivt: fjærmygg.

Dyrene i vann har ulike strategier som beskytter dem mot å bli spist:

 • Gode til å svømme: døgnflue.
 • Kamuflasje: rygg- og buksvømmer.
 • Graver seg ned: muslinger
 • Bygger hus: vårfluer og fjærmygg

Kommentarer/praktiske tips

Til grubletegning 1: Trenger elevene noen tips til hvordan de kan puste under vann? Tips dem om utstyr som sugerør, ballong, bøtte og hageslange. Hvordan kan de bruke dette utstyret og hva blir begrensingen? Her er det også lov å tenke seg at dere kan ha gjeller eller endre kroppen på andre måter. 

Til grubling 2: Diskuter hvor lurt det er å satse på flere strategier samtidig. Er du liten og usynlig, er det ikke så lett å skremme fienden. Satser du på å rømme, kan du ikke ha mange utvekster som tjener som kamuflasje.

Vær bevisst på at dyrene ikke selv velger sine strategier. Disse er et resultat av evolusjon.

Forsøk og praktisk arbeid

På bunndyrjakt

Denne aktiviteten beskriver hvordan dere kan bruke en stangsil til å fange og studere dyr i vann.

Fyll isboksen ca 2/3 full med vann.

Fang dyr i en elv:
Hold sila støtt mot bunnen med åpningen mot strømretningen. Rot med beina i bunnen foran silåpningen slik at steiner og grus løsner. Da mister noen av dyra som oppholder seg fotfeste og seiler med strømmen inn i sila. Når det er kommet litt sand og grus i sila kan dere skylle den i boksen slik at innholdet havner der. Først da er det lett å oppdage dyrene som følger med.

Fang dyr i stillestående vann:
Beveg sila fram og tilbake tett over bunnen før dere skyller sila i boksen. Det er flest dyr i vegetasjonen.

Overfør prøvene til en boks eller et kar:
Ikke ha for mye i sila når dere tømmer den i boksen. Da ser dere ingen dyr. Dersom boksen får stå i ro på bakken, begynner dyrene å bevege seg. Da er det lettere å oppdage dem. Ofte gjemmer dyrene seg under blader og steiner.

Overfør dyrene til mindre glass. Her kan testil og pinsett være til hjelp. Samle dyr som ser likens ut i samme glass.

Kommentarer/praktiske tips

Har dere ikke fanget dyr på 3-4 forsøk, finn et sted der bunnen er annerledes og prøv igjen. Husk at karet med dyr ikke må stå i sola! Jo varmere vannet blir, desto mer oksygen trenger dyrene og desto mindre oksygen finnes i vannet.

En vanlig feil er å samle så mye bunnmateriale i boksen at dere ikke får øye på dyrene. Ikke samle mer bunnmateriale enn på bildet under.

 

Bunnmateriale. Fotorettigheter: Nina Jonsson Bunnmateriale. Fotorettigheter: Nina Jonsson

Materialer og utstyr

 • stangsil
 • plastboks for å oppbevare dyr, for eksempel 2 liters isboks eller større kar
 • flere glass

Utstyr som ikke er nødvendig, men kan være nyttige:

 • liten tesil av metall
 • bladpinsett
 • lupe eller lupeboks 
 • lange, tette støvler
   

 

Forsøk og praktisk arbeid

Observer dyrene

Observer dyrene dere har fanget. Velg et av dyrene og fyll ut et observasjonsskjema. Studer gjerne flere dyr hvis dere får tid.

Observasjonsskjema (et innfyllingark ligger under vedlegg):

Utseende  Andre egenskaper
Tegn en skisse av dyret i naturlig størrelse med typiske kjennetegn. Kan dyret noe som dere synes er morsomt?
 
Hvor mange ben har dyret? Hvordan beveger dyret seg?
Hvordan ser kroppens overside og underside ut? Kan dere se vingeanlegg? Hvordan tror dere dyret puster? Hva ser dere som gjør at dere tror det?
Har dyret hode? Hvordan ser det ut? Har dere sett noe som kan fortelle hvor dyret bor? Graver det seg ned på bunnen? Bor det under en stein? På planter? Eller svømmer det hele tiden? Forklar.
Hvordan ser munnen ut? Hva tror dere dyret spiser? Hvorfor tror dere det?
Har dyret øyne? Hvordan ser de ut? Tror dere dette dyret lever under vann hele livet? Hvorfor tror dere det?
 
Hva heter dyret? Hva mer kan dere finne ut om dyret?

 

Materialer og utstyr

 • observasjonsskjema
 • tegnesaker
 • bunndyratlas