Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

På bunndyrjakt

Denne aktiviteten beskriver hvordan dere kan bruke en stangsil til å fange og studere dyr i vann.

Fyll isboksen ca 2/3 full med vann.

Fang dyr i en elv:
Hold sila støtt mot bunnen med åpningen mot strømretningen. Rot med beina i bunnen foran silåpningen slik at steiner og grus løsner. Da mister noen av dyra som oppholder seg fotfeste og seiler med strømmen inn i sila. Når det er kommet litt sand og grus i sila kan dere skylle den i boksen slik at innholdet havner der. Først da er det lett å oppdage dyrene som følger med.

Fang dyr i stillestående vann:
Beveg sila fram og tilbake tett over bunnen før dere skyller sila i boksen. Det er flest dyr i vegetasjonen.

Overfør prøvene til en boks eller et kar:
Ikke ha for mye i sila når dere tømmer den i boksen. Da ser dere ingen dyr. Dersom boksen får stå i ro på bakken, begynner dyrene å bevege seg. Da er det lettere å oppdage dem. Ofte gjemmer dyrene seg under blader og steiner.

Overfør dyrene til mindre glass. Her kan testil og pinsett være til hjelp. Samle dyr som ser likens ut i samme glass.

Kommentarer/praktiske tips

Har dere ikke fanget dyr på 3-4 forsøk, finn et sted der bunnen er annerledes og prøv igjen. Husk at karet med dyr ikke må stå i sola! Jo varmere vannet blir, desto mer oksygen trenger dyrene og desto mindre oksygen finnes i vannet.

En vanlig feil er å samle så mye bunnmateriale i boksen at dere ikke får øye på dyrene. Ikke samle mer bunnmateriale enn på bildet under.

 

Bunnmateriale. Fotorettigheter: Nina Jonsson Bunnmateriale. Fotorettigheter: Nina Jonsson

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen
   • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger
 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Materialer og utstyr

 • stangsil
 • plastboks for å oppbevare dyr, for eksempel 2 liters isboks eller større kar
 • flere glass

Utstyr som ikke er nødvendig, men kan være nyttige:

 • liten tesil av metall
 • bladpinsett
 • lupe eller lupeboks 
 • lange, tette støvler
   

 

Bakgrunnsstoff