Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Observer dyrene

Observer dyrene dere har fanget. Velg et av dyrene og fyll ut et observasjonsskjema. Studer gjerne flere dyr hvis dere får tid.

Observasjonsskjema (et innfyllingark ligger under vedlegg):

Utseende  Andre egenskaper
Tegn en skisse av dyret i naturlig størrelse med typiske kjennetegn. Kan dyret noe som dere synes er morsomt?
 
Hvor mange ben har dyret? Hvordan beveger dyret seg?
Hvordan ser kroppens overside og underside ut? Kan dere se vingeanlegg? Hvordan tror dere dyret puster? Hva ser dere som gjør at dere tror det?
Har dyret hode? Hvordan ser det ut? Har dere sett noe som kan fortelle hvor dyret bor? Graver det seg ned på bunnen? Bor det under en stein? På planter? Eller svømmer det hele tiden? Forklar.
Hvordan ser munnen ut? Hva tror dere dyret spiser? Hvorfor tror dere det?
Har dyret øyne? Hvordan ser de ut? Tror dere dette dyret lever under vann hele livet? Hvorfor tror dere det?
 
Hva heter dyret? Hva mer kan dere finne ut om dyret?

 

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Mangfold i naturen
   • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger
 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Materialer og utstyr

 • observasjonsskjema
 • tegnesaker
 • bunndyratlas