Utforsking 1: Å arbeide som geoforsker

I denne utforskingen skal elevene få de samme grunnleggende verktøyene som geoforskere bruker: observasjon og tolkning av geoprosesser i landskapet, notere observasjoner i feltbok under feltarbeid, og ha kunnskap om teorien om platetektonikk. Disse verktøyene skal også sette elevene i stand til å gjennomføre Utforsking 2.