Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

 • Ute

Passer for

 • barnetrinn 1-2

Nattorientering

For mange orienteringsløpere er nattorientering mer fascinerende enn å finne frem i dagslys.

Å oppfatte detaljer i terrenget rundt deg i lyset fra en hodelykt er helt annerledes enn å se seg rundt i dagslys. Det blir enda viktigere å vite nøyaktig hvor på kartet en er for å vite hvilke detaljer en skal se etter rundt seg. Å vite at en nærmer seg en post for så se reflekslyset fra posten, gir en god mestringsfølelse.

En god organiseringsform er å la barna løpe til en post og komme tilbake til utgangspunktet før de legger i vei til neste post. Da kan du som leder lettere ha oversikt over om noen barn blir lenge borte og kanskje har gått seg bort.

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
  • Kropp og helse
   • beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk med vann og lys og samtale om observasjonene

Materialer og utstyr

 • orienteringsposter eller andre merker
 • hodelykt