Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • biologi 1

Spiring av pollenkorn

Pollen som lander på et arr kan spire og vokse gjennom griffelen til frøemnet. Vi kan ikke se veksten til pollenslagen i griffelen. Dette forsøket gir oss muligheten til å studere veksten til hanngametofytten (pollenslagen) i mikroskopet.

 

Vekstkammer for pollenspiring Vekstkammer for pollenspiring

Lag vekstkammer

Petriskåler kan brukes som vekstkammer. Legg filterpapir som du fukter i bunnen.

Objektglasset kan ligger på et glassrør bøyd i V-form. For å få bøyd glassrøret må du bruke et gassbrenner og varme det opp. Bruk en større petriskål som lokk.


Framgangsmåte

Pollen er avhengig av fuktighet, som de normalt får fra arret, for å spire. I tillegg er det vist at bor og kalsium stimulerer veksten av pollenslangen hos mange arter. Når vi skal spire pollen for mikroskopering, kan vi enten bruke en næringsløsning som inneholder disse stoffene, eller spire pollenet på innerhuden fra løkskjell.

Alternativ 1
Drypp en dråpe vekstmedium på objektglasset. Løsne en støvbærer forsiktig fra planten og dypp den ned i vekstmediet. Pollenet skal flyte på toppen. Sett lokket på petriskålen. Spiring av pollenslangene skal ta 1–3 timer.


Alternativ 2
Riv av hudlaget på innsiden av et løkskjell. Legg det med innsiden opp på et objektglass. Dryss pollenkorn på hudlaget. Plasser preparatet i et vekstkammer. Sett på lokket. Du kan undersøke om pollenet begynner å spire ved hjelp av en lupe. Ved spiring kan pollenet studeres videre i mikroskop.

Faglig forklaring

Pollenslangen er den hannlige gametofytten hos frøplanter. Pollenslagen vokser gjennom griffelen og ned til frøemnet. Der kan befruktningen skje. Pollenslangen inneholder to sædceller. Den ene befrukter eggcellen og danner en zygote. Den andre befrukter den diploide sentralkjernen og utvikler seg til triploid frøhvite.

Kommentarer/praktiske tips

Bruk gjerne liljer i forsøket. De er lette å få tak i hele året og gir rikelige mengder pollen som lett frigjøres fra planten. Muligheten for å finne pollen i passende stadium øker ved å bruke pollen fra minst tre ulike blomster.
Tiden det tar for pollen å spire kan variere. Om du har mulighet er det gunstig å prøve ut dette før timen, og om nødvendig sette i gang noe pollen til spiring, slik at elevene kan få dem i riktig modning.

Forslag til videre jobbing
Knytt det du har sett til å forklare generasjonsveksling hos frøplanter.
Beskriv ulike typer pollen hos forskjellige arter.
Finn informasjon om pollen brukt som tidsindikator.
Hva er det ved pollen som gjør at mange mennesker er allergiske mot det?

Materialer og utstyr

 • petriskåler
 • objektglass
 • dekkglass
 • mikroskop
 • stereolupe
 • pipette
 • blomster med modne pollenknapper
 • løk
 • vekstkammer

Vekstmedium

 • 10% sukroseløsning
 • 100 mg/L borsyre (H3BO3)
 • 300 mg/L kalsiumnitrat (Ca(NO3)2)

Ettersom det er svært små mengder borsyre og kalsiumnitrat som skal tilsettes kan det lønne seg å blande 1 liter.