Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • biologi 1

Disseksjon av en dekkfrøet plante

1. Undersøk blomsten og finn fram til følgende deler: 

a. Kronblad og begerblad. Hvor mange er det av hver? Beskriv fargen? 
b. Hannlige og hunnlige deler av blomsten – pollenbærere og arret. Tell antallet av hver. Er planten særbu eller sambu?
c. Fruktknuten og griffelen. Beskriv. 

2. Disseker ut fruktknuten og lag et tverrsnitt i denne.   Disseksjon 1

3. Ta ut noen frøemner og legg dem på et objektglass og tilsett litt kloralhydratløsning. La det gå litt tid fra du lager preparatet til du ser på det i mikroskop.   

4. Sammenlign med de ferdige preparatene, dersom du har dem.

Resultater

Lag skjematiske tegninger av det du har sett og sett navn på figurene dine.  Fyll ut denne tabellen:

Bladtype Funksjon Antall og farge
Begerblad    
Kronblad    
Fruktblad (fruktknuten)    
Pollenblad (pollenbæreren med pollen)    

Etterarbeid 

Hva er det som er gametofytten hos den blomsten du nå har dissekert?

Noen blomster mangler både begerblad og kronblad. Hvordan tror du disse pollineres?   

Faglig forklaring

Blomsten hos dekkfrøete planter har som hovedoppgave å sikre kjønnet formering. Variasjonen i blomsten er svært stor, og noen blomster samarbeider med dyr for å få til formeringen. Enkelte planter har kun hann- eller hunnblomst. Disse kalles for særbu, mens blomster med både hann- og hunndel i en blomst heter sambu. Når pollenet fester seg til arret, skjer det en pollinering. Befruktningen skjer etter at pollenslangen har vokst seg fram til frøemnet. Det er først da eggcellen blir befruktet av en sædcelle.  

Materialer og utstyr

• en dekkfrøet plante, gjerne en fra skolegården, eller kjøpt tulipan, nellik, lilje 
• kniv og skalpell 
• lupe og mikroskop 
• kloralhydratløsning 
• ferdig preparat: tverrsnitt av fruktknute og pollensekker