Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • biologi 1

Disseksjon av innvoller fra gris eller sau

I denne øvelsen studerer vi anatomien til innvoller og hvilke funksjoner de har i fordøyelsen. Forsøk knyttet til gallesalter, bukspyttkjertel, tarm og magesekk blir enklere å snakke om når elevene også kan se. Vi ser på ulike deler av i fordøyelseskanalen hos en gris.      

disseksjon 25

  1. Prøv å legge slaktet like strukturert som det ofte fremstår i lærebøkene. 
  2. Observer og tegn det utvalgte materialet. Kjenn på konsistensen. 
  3. Undersøk magesekken – det muskulære og formen på den. Pek på trekk som viser at den er tilpasset sin funksjon. 
  4. Undersøk tynntarmen – kutt et stykke og se på et tverrsnitt. Snitt en tynn del og legg dette i fysiologisk saltvann. Legg det under lupen og se om du kan se mikrovilli. Hvilken funksjon har disse? 
  5. Undersøk bukspyttkjertelen – form og farge. Kan du se de Langerhanske øyene?

 

Materialer og utstyr

• innvoller fra slakt 
• fysiologisk saltvann 
• lupe og mikroskop 
• hansker
• skalpell 
• pinsett 
• disseksjonskar