Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

 • Ute

Passer for

 • barnetrinn 5-7

Solsystemet i målestokk

Lag solsystemet i en riktig målestokk i skolegården og ute i terrenget.

 1. Velg målestokk for solsystemet dere skal lage. Bruk for eksempel lenken til "Build a Solar System" under nettressurser for å finne målestokk på diameter til planetene og avstander mellom sola og planetene.
 2. Tegn eller lag en modell av sola ut fra valgt målestokk i skolegården.
 3. Lag planeter i riktig målestokk og sett planetene på hver sin stokk.
 4. Sett ut planetene på en rett linje fra sola og utover. Vær kreative når dere måler opp avstanden til planetene. Kan dere finne en enkel måte å måle 10 meter på?
 5. Til hver planet bør dere lage et oppslag med informasjon om og bilde av planeten. Ta for eksempel med opplysninger om planetens temperatur, måner og virkelige størrelse. Bruk for eksempel internett til å finne informasjon.

I solsystemet i illustrasjonen har planetene ganske riktig diameter i forhold til hverandre. Men avstandene mellom planetene er feil. I solsystemet i illustrasjonen har planetene ganske riktig diameter i forhold til hverandre. Men avstandene mellom planetene er feil.

Kommentarer/praktiske tips

Her er noen ferdige forslag til målestokk:

Dersom solas diameter er 14 cm, som tilsvarer en stor grapefrukt, vil avstander til og diameter på planetene være følgende:

Planet Diameter Avstand fra sola
Merkur 0,04 cm 6 m
Venus 0,12 cm 11 m
Jorda 0,12 cm 15 m
Mars 0,06 cm 23 m
Jupiter 1,4 cm 80 m
Saturn 1,17 cm 140 m
Uranus 0,47 cm 290 m
Neptun 0,45 cm 450 m

Dersom solas diameter er 50 cm, vil avstander til og diameter på planetene være følgende: 

Planet Diameter Avstand fra sola
Merkur 0,17 cm 21 m
Venus 0,43 cm 39 m
Jorda 0,45 cm 54 m
Mars 0,24 cm 82 m
Jupiter 5,01 cm 280 m
Saturn 4,18 cm 513 m
Uranus 1,68 cm 1031 m
Neptun 1,63 cm 1616 m

 

Om modellen

En slik modell er nyttig for å illustrere de enorme avstandene i solsystemet vårt. Dere kan også stå ved siden av de ulike planetene og se hvor stor sola egentlig er, sett fra de ulike planetene.

Modellen av solsystemet kan bli en fin natursti. Eldre elever kan ta med seg yngre elever på stien og vise fram modellen de har laget. Dere kan også utvikle stien over tid og legge ut mer informasjon etter hvert. Tenk på at modellene bør tåle vær og vind.

Når dere måler opp avstander til planetene, kan dere for eksempel bruke hyssing på 1 og  10 meter.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 2. trinn
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser av vær og himmelfenomener og sammenligne målinger, observasjoner og værtegn gjennom året (KM789)
  • 4. trinn
   • sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag (KM795)
  • 7. trinn
   • bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag (KM770)

Materialer og utstyr

 • 8 stokker
 • hyssing
 • målebånd

Er del av

Bakgrunnsstoff

Nettressurser

(exploratorium.edu)
(naturfag.no)
En film fra ressurspakken "i praksis: naturfag på 1.-7. trinn". Filmene skal inspirere og danne grunnlag for metodiske diskusjoner.
(astronomi.no)