Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Hvor
 • Ute
Passer for
 • barnetrinn 3-4

Hvordan virker solbriller og solkrem?

Bruk UV-perlene til å finne ut hvordan ulike solbriller og solkrem fungerer.

 1. Kan solbriller eller solkrem skjerme perlene for UV-lys? Gå sammen i små grupper. Har dere forslag til hvordan vi kan finne ut dette? Tenk på hvordan dere skal gjøre det for at dere etterpå skal kunne sammenligne resultatene fra de ulike gruppene.
 2. Diskuter i klassen hvordan de ulike gruppene skal gjennomføre forsøket.
 3. Ta med solbriller, solkrem og armbånd og gå ut for å teste ut forslagene.
 4. Oppsummer resultatene fra gruppene i fellesskap.
 5. Det er vanskelig å skjerme perlene med solbriller. Hvorfor? Har dere forslag til hvordan dere kan lage et oppsett slik at dere unngår så mye av innstrålingen fra sidene når man tester solbrillene? Test ut disse forslagene.
 6. Oppsummer resultatene fra gruppene i fellesskap.
 • Hva skjer hvis dere tar perlene under solbriller?
 • Hva skjer hvis man smører perlene inn med solkrem?
 • Var det forskjell på solkremene og solbrillene?
Solkrem på UV-perler

Kommentarer/praktiske tips

Det kan være lurt at noen grupper tester solbriller og noen tester solkrem.

Gunstig forsøksoppsett for en gruppe kan være:
 • Perler uten beskyttelse
 • Perler under solbrille 1 / solkrem 1
 • Perler under solbrille 2 / solkrem 2
 • osv
For at gruppene skal kunne sammenligne resultatene sine må en ting varieres av gangen og resten av faktorene må være fast. Faste faktorer i dette forsøket er tid og solforhold. Varierende faktor er type beskyttelse (solbrille eller solkrem). Under punkt 2 i framgangsmåten må læreren sikre seg at elevene har diskutert seg fram til dette. Husk også å ha noen perler uten beskyttelse som dere kan bruke til sammenligning.

For å sikre seg at perlene er hvite før forsøket starter, må elevene oppbevare perlene i lommene eller lystett embalasje inntil forsøket settes opp ute.

Det er vanskelig å skjerme perlene for sollys ved hjelp av solbriller fordi disse ikke slutter tett om perlene. Hvis klassen ønsker å gjøre et nytt forsøk med solbriller kan dere for eksempel lage en form av plastelina, eller annet materiale som elevene foreslår, som perlene kan ligge oppi, mens solbrillene passer akkurat i åpningen øverst (beskrevet i punkt 5). Dermed må det sollyset som kommer til perlene ha passert solbrillene.

UV-perler plasseres i en form av plastelina med solbriller foran åpningen

Materialer og utstyr

 • armbånd av UV-perler
 • elevene tar med ulike typer solkrem (faktor 20 eller mer) og solbriller hjemmefra
 • klokke
 • plastelina

Forutsetter