Undervisningsopplegg
Passer for
 • barnetrinn 3-4

Hva gjør oss solbrente?

Målet med undervisningsopplegget er å utforske sollys, bruke spesielle UV-perler til å registrere ultrafiolett stråling og studere effekten av solkrem og solbriller.

Ved å bruke spesielle UV-perler som går fra å være fargeløse til å få farge i sollys, kan elevene undersøke effekten av ultrafiolett stråling, solkrem og solbriller. Undervisningsopplegget består av to enkle aktiviteter som kan gjennomføres på samme dag.

Aktivitetene kan kobles opp mot kunst og håndverk ved å lage finere produkter av perlene, f.eks. UV-dyr.

UV-perler UV-perler

Forsøk og praktisk arbeid

Hvordan virker solbriller og solkrem?

Bruk UV-perlene til å finne ut hvordan ulike solbriller og solkrem fungerer.

 1. Kan solbriller eller solkrem skjerme perlene for UV-lys? Gå sammen i små grupper. Har dere forslag til hvordan vi kan finne ut dette? Tenk på hvordan dere skal gjøre det for at dere etterpå skal kunne sammenligne resultatene fra de ulike gruppene.
 2. Diskuter i klassen hvordan de ulike gruppene skal gjennomføre forsøket.
 3. Ta med solbriller, solkrem og armbånd og gå ut for å teste ut forslagene.
 4. Oppsummer resultatene fra gruppene i fellesskap.
 5. Det er vanskelig å skjerme perlene med solbriller. Hvorfor? Har dere forslag til hvordan dere kan lage et oppsett slik at dere unngår så mye av innstrålingen fra sidene når man tester solbrillene? Test ut disse forslagene.
 6. Oppsummer resultatene fra gruppene i fellesskap.
 • Hva skjer hvis dere tar perlene under solbriller?
 • Hva skjer hvis man smører perlene inn med solkrem?
 • Var det forskjell på solkremene og solbrillene?
Solkrem på UV-perler

Kommentarer/praktiske tips

Det kan være lurt at noen grupper tester solbriller og noen tester solkrem.

Gunstig forsøksoppsett for en gruppe kan være:
 • Perler uten beskyttelse
 • Perler under solbrille 1 / solkrem 1
 • Perler under solbrille 2 / solkrem 2
 • osv
For at gruppene skal kunne sammenligne resultatene sine må en ting varieres av gangen og resten av faktorene må være fast. Faste faktorer i dette forsøket er tid og solforhold. Varierende faktor er type beskyttelse (solbrille eller solkrem). Under punkt 2 i framgangsmåten må læreren sikre seg at elevene har diskutert seg fram til dette. Husk også å ha noen perler uten beskyttelse som dere kan bruke til sammenligning.

For å sikre seg at perlene er hvite før forsøket starter, må elevene oppbevare perlene i lommene eller lystett embalasje inntil forsøket settes opp ute.

Det er vanskelig å skjerme perlene for sollys ved hjelp av solbriller fordi disse ikke slutter tett om perlene. Hvis klassen ønsker å gjøre et nytt forsøk med solbriller kan dere for eksempel lage en form av plastelina, eller annet materiale som elevene foreslår, som perlene kan ligge oppi, mens solbrillene passer akkurat i åpningen øverst (beskrevet i punkt 5). Dermed må det sollyset som kommer til perlene ha passert solbrillene.

UV-perler plasseres i en form av plastelina med solbriller foran åpningen

Materialer og utstyr

 • armbånd av UV-perler
 • elevene tar med ulike typer solkrem (faktor 20 eller mer) og solbriller hjemmefra
 • klokke
 • plastelina

Forutsetter

Forsøk og praktisk arbeid

Hvordan virker UV-perler?

Dagens oppdrag er å finne ut hva som er så spesielt med perlene og om det kan si noe om sollys.

 1. For ikke å miste perlene mens dere jobber, er det lurt å tre dem inn på en 30 cm lang skinntråd eller basttråd. Bruk linjal for å få riktig lengde på tråden. Knyt endene på tråden slik at dere får et armbånd.
 2. Jobb sammen i små grupper og finn ut hvordan perlene virker og hva perlene kan gi oss informasjon om. Observer perlene mens dere går en tur ulike steder inne i klasserommet og ute. Noter underveis hva som skjer.
 3. Gjennomfør en oppsummering i fellesskap.
  • Observerte dere forskjell på perlene ute og inne?
  • Var det forskjell ulike steder i klasserommet?
  • Hva skjer hvis dere lyser på perlene med lampelys inne? Hva skjer hvis dere putter dem i lomma?
  • Hva tror dere er grunnen til forskjellene?
  • Hva tror dere er grunnen til at perlene skifter farge?

Armbånd av UV-perler Armbånd av UV-perler

Faglig forklaring

I denne aktiviteten er det viktig å få fram hva UV-stråler er.

I sollys er det flere typer stråling. Noe av strålingen i sollyset kan du se ved å sende sollys gjennom et prisme. Da ser du at lyset splittes i forskjellige farger. Det blir et spektrum med rødt i den ene enden og fiolett i den andre. Det er dette vi kaller synlig lys. I tillegg til det synlig lys, er det andre typer stråling i sollyset. En av disse er ultrafiolett stråling (UV-stråling).

UV-stråler er viktig for kroppen vår, fordi disse strålene gjør at huden kan lage D-vitamin. Det er UV-strålene som gjør at huden vår blir brun. Disse strålene inneholder mye energi, ved for mye og for rask soling kan UV-strålene gjøre huden rød og solbrent. Blir du solbrent gjentatte ganger, kan det faktisk føre til hudkreft. For mye soling gir deg også rynker tidligere. Barn er mer utsatte enn voksne. ”Solvettregler” som å ta pauser fra sola midt på dagen, bruke klær, solkrem, solbriller og solhatt for å beskytte oss, er enkle grep vi kan gjøre for å unngå å bli solbrente.

Energien til UV-stråler er høy nok til å forandre strukturen på et molekyl i perlene slik at det blir en molekylstruktur som absorberer visse bølgelengder av det synlig lyset. Resten av lyset blir reflektert og dermed får perlene farge. Når perlene ikke blir utsatt for UV-stråling, har omgivelsene nok varmeenergi til at molekylet går tilbake til den første strukturen. Denne strukturen absorberer ikke synlig lys og dermed ser perlene hvite ut.

Kommentarer/praktiske tips

I stedet for armbånd kan dere lage UV-dyr. Se egen oppskrift under vedlegg.

Materialer og utstyr

Per elev:

 • 10 UV-perler
 • Skinntråd eller basttråd
 • Saks og linjal