Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 3-4

Hva gjør oss solbrente?

Målet med undervisningsopplegget er å utforske sollys, bruke spesielle UV-perler til å registrere ultrafiolett stråling og studere effekten av solkrem og solbriller.

Ved å bruke spesielle UV-perler som går fra å være fargeløse til å få farge i sollys, kan elevene undersøke effekten av ultrafiolett stråling, solkrem og solbriller. Undervisningsopplegget består av to enkle aktiviteter som kan gjennomføres på samme dag.

Aktivitetene kan kobles opp mot kunst og håndverk ved å lage finere produkter av perlene, f.eks. UV-dyr.

UV-perler UV-perler

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Kropp og helse
   • observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner, og samtale om ulike følelsesmessige reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger