Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Hvor
  • Ute
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10
Tidsbruk
  • 2 timer

Feltarbeid: Registrer platanlønnetrær

Elevene skal finne ut hvor mange platanlønnetrær som finnes innenfor et avgrenset område. Deretter skal elevgruppene velge seg hvert sitt platanlønnetre som undersøkes nærmere.

Registrering av hvilke andre trær som er platanlønnas nærmeste naboer kan si noe om hvilke treslag som mest sannsynlig vil påvirkes av at platanlønn etablerer seg. Andre relevante data kan være omtrentlig høyde og/eller omkrets på platanlønnetrærne. Avhengig av årstid kan det være relevant å registrere om trærne har blitt så store at de har fått blomster eller frø. Man bør få fram at dette er avgjørende for videre spredning. Lønnetrær har karakteristiske vingefrø som de fleste barn kjenner.

Det lønner seg å la elevene sette opp et enkelt skjema for de opplysninger man blir enige om å registrere.

Totalt antall platanlønn i det undersøkte området:  
Arter som er platanlønnas nærmeste naboer:  
Gjennomsnittsverdier og største verdier for høyde og/eller omkrets:  
Antall platanlønn med blomster/frø:  


Som etterarbeid kan elevene lagre informasjonen på miljølære.no, slik at det blir mulig å følge utviklingen over tid. Sannsynligvis vil det virke motiverende for elevene at de kan være med på å dokumentere utviklinga over et lengre tidsrom.

 

Elever som har jobbet med undervisningsopplegget

Materialer og utstyr

  • blyant
  • papir

Nettressurser

(miljolare.no)
(miljolare.no)
(miljolare.no)
(miljolare.no)