Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Hvor
  • Inne
Passer for
  • ungdomstrinn 8-10
Tidsbruk
  • 2-3 timer

Rollespill: Det nye treet i skogen

Hensikten med rollespillet er at elvene skal bli kjent med utseende, bruksområde og fysiske krav til trær i skolens nærområde. Rollespillet har som utgangspunkt at trærne plutselig har lært seg å snakke, og nå benytter de denne muligheten til å bli bedre kjent med hverandre. Trærne skal fortelle om hva som er typisk for dem. De skal drøfte hva som skjer dersom den introduserte arten platanlønn sprer seg. 

 

Det nye treet i skogen

Forberedelse

Det er fire forskjellige roller: bjørk, rogn, osp og nykommeren platanlønn. Del elevene i klassen på de fire forskjellige rollene. Elever som har fått samme rolle kan forberede seg sammen. Til forberedelsen får de utdelt rollekort (se vedlegg) som gir litt grunnlag for hva de kan fortelle om seg selv, sin bakgrunn, og synspunkter de har på spredning av platanlønn. Biologisk sett kan ospas bekymring her knyttes til at den krever en del lys, mens platanlønn har store blad som kaster mye skygge.

Elevene bør tenke  på fordeler og ulemper med spredning av platanlønn. Hva skjer om platanlønna får spre seg fritt? Har det konsekvenser for de andre trærnes vekst?  Kan og bør de regulere spredningen av platanlønna på noen måte?

Elevene bør få minst en skoletime til forberedelse. De bør også supplere med andre kilder enn rollekortene (se nettressurser i margen).

Gjennomføring av rollespill

Her møtes elever med ulike roller til en diskusjon. Det kan gjerne være to som spiller hvert tre slik at de kan supplere hverandre. Diskusjonen trenger ikke å ende med en avgjørelse om platanlønna får bli eller ikke, men det er viktig å oppmuntre til at argumentene skal begrunnes faglig.

Rollespillet kan gjennomføres gruppevis eller enkeltvis med resten av som publikum.

 

Etterarbeid

Etter rollespillet kan de diskutere temaet innførte arter på et mer generelt grunnlag. I noen tilfeller ser man at arter utenfra kan være skadelig for mangfoldet i naturen. Mink og lakseparasitten Gyrodactylus salaris kan være verdt å nevne.

I naturforvaltning er det i utgangspunktet et prinsipp at man skal ta vare på et områdes opprinnelige arter. Samtidig bør man få fram at naturen hele tiden er i forandring, og at arter kommer til nye områder også uavhengig av mennesker. Det kan for eksempel hende at platanlønn etter hvert ville spredd seg langs norskekysten også uten hjelp av mennesker, men da ikke så raskt.

Man kan også spørre om vi mennesker har et moralsk ansvar for å passe på at vi ikke flytter arter til områder de ikke ville nådd ved egen hjelp?

 

Kommentarer/praktiske tips

Rollespillet kan erstattes med en innledende fortelling om trærne på haugen, og hva trærne snakker om i disse dager.

En 5.klassing som deltok i rollespill skriver i logg ”Jeg synes det var litt rart at vi skulle forestille trær. Og jeg syntes det var litt vanskelig å lage et skuespill. Men når vi skulle vise fram vårt så gikk det kjempebra og det var litt artig også. Da vi gikk ut syntes jeg det var artig og finne inntrengeren/ platan-lønn. Det var fordi at det var spennende.”

Materialer og utstyr

  • Rollekort

Nettressurser

(miljolare.no)
(miljolare.no)