Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Økt 4: Gjennomføring

4A Forelesning og oppgave om dyrevelferd 

Gå gjennom forelesning om matproduksjon og dyrevelferd i fellesskap. La elevene jobbe i par med å løse oppgaven om vurdering av matprodukter basert på dyrevelferd Elevhefte H.

Oppsummer i plenum:

 • Hva skal til for at eggproduksjon skal få grønn merking?
 • Er økologisk melk merket grønn? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hva er forskjellen på rød og grønn merking av svinekjøtt? 
 • Bør man være kritisk til nettsteder som dyrevern.no, og i tilfelle hvorfor? Hvilken agenda kan slike nettsteder ha?

Glade kyllinger

4B Gruppearbeid 

Be elevene jobbe med å forberede en presentasjon for resten av klassen der de gir sin profil råd om kosthold og livsstil. De bør bruke kjennetegn på måloppnåelse og støttespørsmål til presentasjonen som finnes i Elevheftet J og K. 

4C Vurdere kilder

Be elevene ta frem Elevheftet og få oversikt over kilder de har brukt i de ulike øktene til å få informasjon om kosthold og bærekraftig matproduksjon. Informer om at de nå skal vurdere om kildene som har vært brukt er pålitelige og om innholdet er troverdig. Be elevene bruke skjema i Elevheftet I til å vurdere kildene, og så avgjøre i hvilken grad de ønsker å bruke disse i svar på oppdraget. 

4D Oppsummering 

Avtal en plan for presentasjoner i neste økt.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • argumentere
  begrunne en påstand
 • blodsukkernivå
  mengde fritt sukker (glukose) i blodet. Glukose er cellenes viktigste brennstoff.
 • bærekraftig utvikling
  utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
 • CO2-ekvivalent
  enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode.
 • dyrevelferd
  dyrs helse, hvordan de mestrer sine omgivelser og muligheter til å utøve naturlig atferd
 • fett
  stoff som bidrar til å bygge opp cellene i kroppen, er en viktig kilde til energi og fungerer som energilager for kroppen
 • FNs bærekraftsmål
  verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030
 • karbohydrater
  energirike organiske stoffer som kroppen bruker som energikilde
 • klimaavtrykk
  de totale utslippene forårsaket av en person, en organisasjon eller et produkt, målt i CO2-ekvivalenter
 • mineraler
  grunnstoffer med mange ulike funksjoner i kroppen, som for eksempel jod som inngår i dannelsen av hormoner som er med på å drive stoffskiftet
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger for å vokse og for å få energi
 • proteiner
  viktige byggesteiner i oppbyggingen av celler. Proteinene er store organiske molekyler som inneholder nitrogen.
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • vitaminer
  organiske stoffer som inngår i mange prosesser i kroppen, som for eksempel A-vitamin som er særlig viktig for synet og immunforsvaret