Undervisningsopplegg

Økt 4: Dyrevelferd

Glade kyllinger

I denne økta skal elevene utforske problemstillinger knyttet til matproduksjon og dyrevelferd. De skal også vurdere hvordan ulike forbruksvalg kan påvirke dyrevelferd.

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • vurdere forbruksvalg med tanke på dyrevelferd
 • forklare hva begrepet dyrevelferd innebærer
 • vurdere kilder

Tidsbruk

4A. Forelesning og oppgave om dyrevelferd  30 min
4B. Gruppearbeid 30 min
4C. Vurdere kilder 20 min
4D. Oppsummering 10 min
TOTALT 90 min
Forsøk og praktisk arbeid

Økt 4: Forberedelse og utstyr

Gjør deg kjent med læringsmålene. Se gjennom presentasjonen Økt 4 Dyrevelferd.

Forsøk og praktisk arbeid

Økt 4: Gjennomføring

4A Forelesning og oppgave om dyrevelferd 

Gå gjennom forelesning om matproduksjon og dyrevelferd i fellesskap. La elevene jobbe i par med å løse oppgaven om vurdering av matprodukter basert på dyrevelferd Elevhefte H.

Oppsummer i plenum:

 • Hva skal til for at eggproduksjon skal få grønn merking?
 • Er økologisk melk merket grønn? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hva er forskjellen på rød og grønn merking av svinekjøtt? 
 • Bør man være kritisk til nettsteder som dyrevern.no, og i tilfelle hvorfor? Hvilken agenda kan slike nettsteder ha?

Glade kyllinger

4B Gruppearbeid 

Be elevene jobbe med å forberede en presentasjon for resten av klassen der de gir sin profil råd om kosthold og livsstil. De bør bruke kjennetegn på måloppnåelse og støttespørsmål til presentasjonen som finnes i Elevheftet J og K. 

4C Vurdere kilder

Be elevene ta frem Elevheftet og få oversikt over kilder de har brukt i de ulike øktene til å få informasjon om kosthold og bærekraftig matproduksjon. Informer om at de nå skal vurdere om kildene som har vært brukt er pålitelige og om innholdet er troverdig. Be elevene bruke skjema i Elevheftet I til å vurdere kildene, og så avgjøre i hvilken grad de ønsker å bruke disse i svar på oppdraget. 

4D Oppsummering 

Avtal en plan for presentasjoner i neste økt.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • argumentere
  begrunne en påstand
 • blodsukkernivå
  mengde fritt sukker (glukose) i blodet. Glukose er cellenes viktigste brennstoff.
 • bærekraftig utvikling
  utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov
 • CO2-ekvivalent
  enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode.
 • dyrevelferd
  dyrs helse, hvordan de mestrer sine omgivelser og muligheter til å utøve naturlig atferd
 • fett
  stoff som bidrar til å bygge opp cellene i kroppen, er en viktig kilde til energi og fungerer som energilager for kroppen
 • FNs bærekraftsmål
  verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030
 • karbohydrater
  energirike organiske stoffer som kroppen bruker som energikilde
 • klimaavtrykk
  de totale utslippene forårsaket av en person, en organisasjon eller et produkt, målt i CO2-ekvivalenter
 • mineraler
  grunnstoffer med mange ulike funksjoner i kroppen, som for eksempel jod som inngår i dannelsen av hormoner som er med på å drive stoffskiftet
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger for å vokse og for å få energi
 • proteiner
  viktige byggesteiner i oppbyggingen av celler. Proteinene er store organiske molekyler som inneholder nitrogen.
 • sammenligne
  se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • vitaminer
  organiske stoffer som inngår i mange prosesser i kroppen, som for eksempel A-vitamin som er særlig viktig for synet og immunforsvaret