Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 5

Ark 33 i PowerPoint. Ny melding fra pasienten. Fortell at pasienten har ringt inn en ny beskjed, og er svært fortvilet:

«Hei, det er Greta Garberg som ringer. I dag leste jeg i avisen om noe som heter multiresistente bakterier, at de var kjempefarlige og vanskelige å bli frisk av. Jeg ble så bekymra, fordi jeg lurer på om det er en multiresistent bakterie jeg har fått. For to måneder siden var jeg i Hellas, og da hadde jeg en urinveisinfeksjon. Men den gikk heldigvis ganske raskt over fordi jeg fikk kjøpt antibiotika på apoteket. Jeg husker ikke hva slags antibiotika dette var, men den skulle passe til mange ulike infeksjoner.»

Ark 34 i PowerPoint. Film og refleksjonsspørsmål. Si til elevene før filmen vises: Nå skal dere se en film om antibiotikaresistens, og dere skal ved hjelp av innholdet i filmen svare på spørsmålet: Hva kan man gjøre for å unngå antibiotikaresistente bakterier? Noter viktige ting som dere kan få bruk for å informere pasienten om. Vis filmen fra nrk.no.

Ark 35–36 i PowerPoint. Antibiotikaresistens i Europa. La elevene jobbe i legeteamene med animasjonen om antibiotikaresistens i Europa

Følg instruksjonene på Power Point-presentasjonen slik at elevene ser hvordan de kan finne fram til informasjon om antibiotikaresistens for ulike bakterier og ulike typer antibiotika. Sammenlign resultatene i Norge og Italia på E.coli-bakterien.

  • Hvor stor prosentandel har resistens mot antibiotikaen Aminopenicillins i Norge og Italia?
  • Er andelen økende eller avtakende?
  • Hvorfor tror dere at forskjellene er så store?

Ark 37 i Power Point. Be elevene sammenligne Norge med et annet land, evt. en annen bakterie og type antibiotika. Spør elevene: Hva gjør Norge riktig for å hindre antibiotikaresistens? La elevene lese informasjonen fra NHI for å kunne svare på spørsmålet: https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/e-coli-tarminfeksjon/?page=6

Legeteamene arbeider. Be legeteamene fortsette arbeidet med diagnose, forslag til behandling og planlegging av møte med pasienten.