Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 2

Møte med pasienten. Gå inn i rollen som pasient og svar på spørsmål fra legeteamene. La legeteamene møte deg etter tur, mens de andre jobber med artikkelen om immunsystemet (se under om ark 10). Etter møtet arbeider teamene med opplysningene de har fått for å se om de kan komme fram til en diagnose.

Ark 12 i PowerPoint. Immunsystemet. Be elevene lese artikkelen Generelt om immunsystemet på Norsk Helseinformatikk og formulere en setning de synes beskriver immunsystemet og legge denne inn på menti.com.

Ark 13 i Power Point. Vis resultatet fra menti.com, slik at elevene kan lese hvilke setninger de andre elevene har skrevet. Oppsummer i klassen: Hvilken setning synes dere best beskriver immunsystemet, og hvorfor?

Ark 14 i PowerPoint kan brukes som støtte til oppsummering av beskrivelse av immunsystemet.

Ark 15 i PowerPoint. Forklar hva som menes med normalflora.

Ark 16 i PowerPoint. Jakten på bakteriene. Del ut en petriskål med ferdig støpt agar til hver elev. Be elevene merke skålene med navn og dato, og deretter lage avtrykk av hånda si i skåla. Be dem raskt sette på lokket og feste det til skåla med tape. Alle skålene settes i varmeskap (ca. 30 grader) i 12 dager eller i romtemperatur i 23 dager.

Ark 17 i PowerPoint. Sammenligne bakterier og virus.  Del ut konvolutter med påstandslapper om bakterier og virus til hvert elevpar. Be elevparene sortere i bakterier eller virus ved å legge lappene på elevarket. Si at hvis de er usikre på noen av påstandene, kan de la disse ligge igjen ved siden av. Noen av påstandene kan passe både på virus og bakterier, og noen kan være vanskelige å plassere. Hensikten med oppgaven er å aktivere forkunnskaper, skape diskusjon og å vise at det ikke alltid finnes enkle svar.

Ark 18 i PowerPoint. Gjennomgå i plenum hvordan gruppene har plassert de ulike påstandene. Be elevene bruke nettsidene til Norsk helseinformatikk, og se om de vil gjøre noen endringer på sorteringa si.

Ark 19 og 20 i PowerPoint kan brukes som en oppsummering av bakterier og virus hvis ønskelig.

Oppsummering. Be elevene diskutere kort i gruppene: Hva vet vi nå, og hva trenger vi å vite for å kunne stille diagnose?