Undervisningsopplegg

Økt 2: Hva er oppgaven til immunsystemet?

I denne økta engasjeres elevene ved å møte pasienten som skal presentere sin sykdomshistorie og svare på spørsmål fra de ulike legeteamene. Informasjonen de får skal brukes til å kunne nærme seg en diagnose. Videre skal elevene arbeide med begrepene normalflora, immunsystem, virus og bakterier ved å lese en artikkel om immunsystemet og lage en kort beskrivelse av begrepet. Elevene skal starte dyrking av bakterier, og resultatet kan de studere om 2–3 dager. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • forklare hva oppgaven til immunsystemet er
 • beskrive de viktigste egenskapene til virus og bakterier

Tidsbruk

Møte med pasienten 15–20 minutter
Immunsystemet 15–25 minutter
Min normalflora. Jakten på bakteriene 10–15 minutter
Bakterier og virus. Likheter og forskjeller 15–20 minutter
Oppsummering 5–10 minutter
TOTALT 60–90 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • agar
  geleaktig substans (polysakkarid) som utvinnes av rødalger og brukes som næringsemne for dyrking av bakterier og sopp
 • antibiotika
  medisiner som ødelegger eller hemmer veksten av bakterier
 • antibiotikaresistens
  bakteriers motstandsdyktighet mot antibiotika.
 • bakterie
  type mikroorganisme som finnes overalt, både utenpå og inni kroppen. De fleste bakterier er ufarlige, mange er nyttige for oss og noen er sykdomsfremkallende.
 • bakteriemedium
  vekstmedium tilpasset bakterier slik at de kan formere seg og bli mange
 • bredspektrede antibiotika
  antibiotika som angriper gram-positive og gram-negative bakterier mer likt og er effektive mot mange ulike bakterier
 • CRP (C-reaktivt protein)
  Protein som produseres i leveren og har en funksjon i forbindelse med betennelsesreaksjoner i kroppen
 • CRP-prøve
  prøve som måler C-reaktivt protein for å se om det er betennelse/inflammasjon i kroppen
 • diagnose
  navn på sykdommer eller tilstander med felles kjennetegn
 • gram-negative (G-) bakterier
  klasse bakterier som kjennetegnes ved at de ikke lar seg farge blå ved gramfarging, men farges i stedet røde eller rosa
 • gram-positive (G+) bakterier
  klasse bakterier som etter gramfarging forblir lilla/purpurfarget
 • gramfarging
  den viktigste fargemetoden innen medisinsk bakteriologi for å få mer informasjon om bakteriene.
 • immunsystem
  kroppens eget forsvarsverk som går til motangrep når kroppen blir angrepet av uønskede mikroorganismer
 • infeksjon
  sykdom forårsaket av mikroorganismer som formerer seg raskt
 • multiresistente bakterier
  bakterier som er resistente mot mer enn ett antibiotikum
 • normalflora
  betegnelse på mikroorganismer som alle mennesker normalt har på huden og slimhinnene
 • patogene bakterier
  sykdomsfremkallende bakterier
 • smalspektrede antibiotika
  antibiotika som bekjemper noen få bakterietyper og passer fint hvis man vet hvilke bakterier det er som forårsaker sykdommen
 • smittekilde
  kilde til smittestoffer, smittekilden er som regel et levende vesen
 • smittekjede
  rekkefølgen på spredning av smittestoff til smittemottakere
 • virus
  en av de minste mikroorganismene som finnes og som kan forårsake både ufarlige og farlige sykdommer

Forskerspirebegrep

 • bevis
  kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
 • hypotese
  mulig forklaring som lar seg teste
 • konklusjon
  slutning på grunnlag av en rekke bevis
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

 1. Forbered deg til å bli intervjuet av elevene. Riktig diagnose er at pasienten har en bakteriell infeksjon forårsaket av bakterien clostridium difficile (NB: Ikke avslør dette til elevene!) Les artikkelen om tarminfeksjon fra bakterien clostridium difficile fra Norsk helseinformatikk. Les delen om symptomer nøye.
 2. Forbered bruk av mentimeter ved å lage en ny presentasjon som du kaller Immunsystemet.
 3. Gjør klar en petriskål med agar til hver elev. Dette kan lages god tid i forveien og oppbevares i kjøleskap.
 4. Skriv ut elevarket virus og bakterier til hvert elevpar.
 5. Skriv ut elevarket med påstander til hvert elevpar, laminer dersom du ønsker og klipp opp til påstandskort.
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 2

Møte med pasienten. Gå inn i rollen som pasient og svar på spørsmål fra legeteamene. La legeteamene møte deg etter tur, mens de andre jobber med artikkelen om immunsystemet (se under om ark 10). Etter møtet arbeider teamene med opplysningene de har fått for å se om de kan komme fram til en diagnose.

Ark 12 i PowerPoint. Immunsystemet. Be elevene lese artikkelen Generelt om immunsystemet på Norsk Helseinformatikk og formulere en setning de synes beskriver immunsystemet og legge denne inn på menti.com.

Ark 13 i Power Point. Vis resultatet fra menti.com, slik at elevene kan lese hvilke setninger de andre elevene har skrevet. Oppsummer i klassen: Hvilken setning synes dere best beskriver immunsystemet, og hvorfor?

Ark 14 i PowerPoint kan brukes som støtte til oppsummering av beskrivelse av immunsystemet.

Ark 15 i PowerPoint. Forklar hva som menes med normalflora.

Ark 16 i PowerPoint. Jakten på bakteriene. Del ut en petriskål med ferdig støpt agar til hver elev. Be elevene merke skålene med navn og dato, og deretter lage avtrykk av hånda si i skåla. Be dem raskt sette på lokket og feste det til skåla med tape. Alle skålene settes i varmeskap (ca. 30 grader) i 12 dager eller i romtemperatur i 23 dager.

Ark 17 i PowerPoint. Sammenligne bakterier og virus.  Del ut konvolutter med påstandslapper om bakterier og virus til hvert elevpar. Be elevparene sortere i bakterier eller virus ved å legge lappene på elevarket. Si at hvis de er usikre på noen av påstandene, kan de la disse ligge igjen ved siden av. Noen av påstandene kan passe både på virus og bakterier, og noen kan være vanskelige å plassere. Hensikten med oppgaven er å aktivere forkunnskaper, skape diskusjon og å vise at det ikke alltid finnes enkle svar.

Ark 18 i PowerPoint. Gjennomgå i plenum hvordan gruppene har plassert de ulike påstandene. Be elevene bruke nettsidene til Norsk helseinformatikk, og se om de vil gjøre noen endringer på sorteringa si.

Ark 19 og 20 i PowerPoint kan brukes som en oppsummering av bakterier og virus hvis ønskelig.

Oppsummering. Be elevene diskutere kort i gruppene: Hva vet vi nå, og hva trenger vi å vite for å kunne stille diagnose?