Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Førebuing og utstyr

1. Gjer deg kjent med læringsmåla (sjå førre side) og omgrepa som er sentrale i denne økta (markert med utheva skrift).

2. Skriv ut elevark til kvart elevpar, ev. laminer dei. Klipp opp og legg korta i ein konvolutt til kvart elevpar.

3. Finn fram ulike sko (minst to enkeltsko til kvart elevpar).

4. Gjer deg kjent med økt 2 i PowerPoint-presentasjonen.

5. Skriv gjerne ut utskriftsversjonen av økta eller ha denne tilgjengeleg på skjerm.

Materialer og utstyr

  • sko av ulike slag (minst to ulike enkeltsko til kvart elevpar)