Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • 15–20 minutter

5C. Analyser ledning og strekkavlaster

Ark 17 i PowerPoint. Fortell at den siste delen av lampesokkelen, strekkavlasteren, skal dere se nærmere på snart. Først skal elevene få analysere en annen del av lampa: ledningen. Si: «Ledningen er en del av den elektriske kretsen.» Spør: «Hva tror dere er funksjonen til ledningen?» [Å være en vei strømmen kan bevege seg gjennom – fra batteriet/stikkontakten, til lyspæra, og tilbake igjen.]

Avisoleringstang www.pixabay.com Si at de skal fjerne en bit av det ytterste laget av ledningen (hvit plast) med et verktøy som kalles avisoleringstang. Vis fram tanga, og hvordan den brukes for å klippe av en bit av den ytterste plasten – men uten at du klipper helt av (elevene skal på egen hånd få oppdage hvordan ledningen ser ut inni).

Be elevene notere «avisoleringstang» i ordlista i lærlingheftet, i kolonnen ved siden av bildet av den.

Si at elevene har 3 minutter på seg til å analysere delene nøye for å finne ut hvordan ledningen kan danne en elektrisk krets sammen med lyspæra og stikkontakten. Få to-tre elever til å hjelpe deg å dele ut ledning og avisoleringstang til hvert elevpar, og la dem sette i gang. 

Ark 18 i PowerPoint. Når elevene har fått noen minutter til å analysere, spør du: «Hva observerte dere ved ledningen etter å ha brukt avisoleringstanga?» [Inni den hvite ledningen er det to tynnere ledninger. Hver av dem har tynne metalltråder inni.] 

Avisolert ledning Foto: Annica Thomsson Spør: «Hvorfor er det to ledninger inni den ytterste plasten, tror dere?» Ta imot flere svar uten å korrigere eller bekrefte. Si at dette skal dere også se om dere kan finne svar på i løpet av de neste øktene. 

Be elevene notere spørsmålet på side 11 i lærlingheftet, ved punkt 2 i den venstre kolonnen: «Hvorfor er det to ledninger inni den ytterste plasten?» 

Spør hvilke materialer delene av ledningen består av. [Plast og metall.] Spør: «Hvorfor er det metall innerst, tror dere?» Ta imot flere svar, uten å korrigere eller bekrefte. Si at dette skal dere også prøve å finne svar på. Be elevene notere spørsmålet på side 11, ved punkt 3: «Hvorfor er det metall innerst i ledningen?» 

Ark 19 i PowerPoint. Be elevene se på den lille delen som er festet på nederste del av lampesokkelen, og analysere den. Fortell at dette kalles en strekkavlaster

Strekkavlaster Foto: Petter Brodal Spør: «Hva tror dere funksjonen til strekkavlasteren er?» [Feste ledningen til lampesokkelen. Unngå at du trekker ut den elektriske koblingen – sikkerhetshensyn.] Understrek at selv om strekkavlasteren skal gjøre at du ikke trekker ut koblingen, må du likevel aldri dra i ledningen. Da kan koblingene løsne og det kan bli brann. Spør: «Hva kan vi gjøre for å unngå å dra i ledningen for å trekke den ut av stikkontakten?» [Holde i støpselet.]  

Be elevene notere «strekkavlaster» ved siden av bildet av den i ordlista i lærlingheftet. 

Tips dem om å se etter strekkavlaster på ulike ledninger hjemme. Si at det ikke trenger å være ledninger til lamper, men for eksempel ledningen til en mobillader, til tv eller andre gjenstander.

Ark 20 i PowerPoint. Spør: «Hva har vi gjort når vi nå har analysert lampesokkel og ledning?» [Undersøkt hver del nøye: sett på delens form, materiale og funksjon. Påpek at dere også har notert noen ubesvarte spørsmål, som dere skal prøve å finne svaret på senere. 

Etter økta: Les gjennom tilbakemeldingene elevene har gitt hverandre på lampeteksten. Dette kan brukes som underveisvurdering (se under). I neste økt får elevene i lekse å lese gjennom tilbakemeldingene de har fått fra en medelev, og gjøre eventuelle endringer på lampeteksten sin ut fra disse. 

Tips til underveisvurdering

Tilbakemeldingene elevene har gitt hverandre på lampeteksten kan brukes som underveisvurdering ved at du sjekker elevenes forståelse av sammenhengen mellom materialer, egenskaper, form og funksjon. Progresjonstabellen Materialer og egenskaper kan brukes som støtte i vurderingsarbeidet.