Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
  • 15–20 minutter

5B. Analyser lampesokkel

Ark 12 i PowerPoint. Si: «I dag skal vi analysere ulike deler av den elektriske kretsen til ei lampe.» Spør om elevene husker hva å analysere betyr. [Å undersøke delene av noe nøye.] 

Ark 13 i PowerPoint. Vis fram en lampesokkel og spør om elevene vet hva dette er? [Delen av lampa der lyspæra plasseres.] Fortell at den kalles lampesokkel.

Ordliste for elektrikere Be elevene bla opp på side 10 i lærlingheftet. Si at i arbeidet med temaet elektrisitet kommer de til å bruke flere ord som elektrikere bruker. Si: «Fordi dere er elektrikerlærlinger, trenger dere å lære disse ordene.» Vis at sidene har en tabell med to kolonner. I kolonnen til høyre er det bilde av ulike gjenstander. Forklar at elevene skal notere navnet på disse gjenstandene etter hvert som de blir kjent med dem.

Be elevene finne bildet av lampesokkelen i lista, og notere «lampesokkel» i kolonnen ved siden av bildet.

Ark 14 i PowerPoint. Fortell at elevene skal analysere lampesokkelen. De skal undersøke hvilke deler den består av, formen til de ulike delene og hva slags materialer delene er laget av. For å kunne analysere de ulike delene, må de plukke fra hverandre lampesokkelen. Elevene skal da sitte igjen med fire mindre deler (sylinder, holder, strekkavlaster og kontaktstykke). 

Del ut en lampesokkel til to og to elever. Fortell at de får noen minutter på seg til å plukke fra hverandre, analysere og snakke sammen om form, materialer og funksjon, før dere oppsummerer observasjoner i plenum. Gå rundt mens elevene jobber.

Ark 15 i PowerPoint. Foto: Petter Brodal Foto: Petter Brodal Når elevene har fått noen minutter til å demontere lampesokkelen og analysere delene, oppsummerer dere  i plenum. 

Del 1 av lampesokkel - (sylinder med gjenger).

a. Hold fram delen. Spør: «Hva slags form har denne delen?» [Sylinderformet beholder med gjenger.]

b. Spør: «Hva tror dere er funksjonen til delen?» [Å holde lyspæra på plass.] Si: «Vi har lært at formen og materialet til delene i et system henger sammen med delens funksjon. Hvorfor tror dere delen har akkurat denne formen?» [For at lyspæra skal passe. Størrelsen på delen gjør at lyspæra passer akkurat, og gjengene gjør at den kan skrus på plass. Formen på delen gjør at delen kan fungere slik den skal.]

Del 2 av lampesokkel - (skålformet holder). 

Hold fram delen. Si at dere skal snakke mer om den lille delen som er festet nederst (strekkavlasteren) senere. Nå skal dere først se på delen som er skålformet. Spør: «Hva tror dere er funksjonen til delen?» [Beskytte kobling mellom lyspære og ledning. Gjør at du ikke kan ta rett på koblingen, slik at du ikke får elektrisk strøm i deg – sikkerhetshensyn.] 

Kontaktstykke Del 3 av lampesokkel (kontaktstykke.)

a. Hold fram delen. Fortell at dette kalles et kontaktstykke. Spør: «Hva slags materialer er denne delen laget av?» [To metalldeler, og resten er laget av plast.]

b. Spør: «Hva tror dere er funksjonen til denne delen?» Ta imot flere svar uten å korrigere eller bekrefte. Si at dette spørsmålet skal dere notere, og se om dere kan finne svar på i løpet av de neste øktene. 

Ark 16 i PowerPoint. Be elevene finne side 11 i lærlingheftet – Spørsmål etter analyse. Si at de skal notere spørsmålet: «Hva er funksjonen til kontaktstykket?» i venstre kolonne, ved punkt 1.