Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 1 time

Hvilke matvarer inneholder mest antioksidanter?

Elevene skal undersøke hvor mye antioksidanter ulike matvarer inneholder ved å bruke konditorfarge og Klorin.

Forberedelser

Fortell elevene at antioksidanter er mange ulike stoffer, og at vitamin C, vitamin E og betakaroten er av de vanligste antioksidantene. 

Spør: Hvilke av juicene/fruktene tror dere inneholder mest antioksidanter? Ranger i rekkefølge fra minst til mest. Bruk  tenk-par-del

Del elevene inn i smågrupper. Hver gruppe skal undersøke mengden av antioksidanter i ulike fruktsafter/juicer. Bruk vann som referanseløsning.

Be elevene presse ut saften av fruktene. De skal helle juice og fruktsaft i hvert av begerglassene, og notere hva som er i hvilket glass.

Deretter skal de tilsette tre dråper konditorfarge i hvert reagensglass.

antioksidanter utvidelse 2
Selve forsøket

Elevene tilsetter 1 ml juice / presset fruktsaft i hvert av reagensglassene og deretter raskt tre dråper Klorin i hvert av reagensglassene.

antioksidanter utvidelse

Reagensglassene før tilsetting av Klorin. Reagensglassene før tilsetting av Klorin.

Be elevene observere nøye hvilken rekkefølge løsningene mister fargen, hvis de i det hele tatt mister fargen. 

Slik kan sluttresultatet se ut. Slik kan sluttresultatet se ut.

Løsningene som ikke mister fargen, kan nå tilsettes en og en dråpe klorin. Be elevene riste mellom hver gang, og vente litt. Gjenta til alle løsningene har mistet fargen.

Fortell elevene at løsningen som inneholder mest antioksidanter vil holde lengst på fargen.

Diskuter i klassen:

 • Hvilke resultater kom dere fram til?
 • Ble resultatet slik dere trodde?
 • Hvordan kan vi finne ut om resultatene våre stemmer med virkeligheten?

Faglig forklaring

Klorin er et oksiderende stoff som tar opp elektroner fra andre stoffer i løsningen. Hvis det finnes antioksidanter i løsningen, vil disse avgi elektroner til klor. Når/hvis antioksidantene er brukt opp, vil klor ta opp elektroner fra fargestoffet slik at dette mister sin virkning. Løsningen som inneholder mest antioksidanter vil sannsynligvis holde lengst på fargen. Her må det også legges til at andre faktorer også kan påvirke fargeendringen, for eksempel pH i løsningene. 

Kommentarer/praktiske tips

Tips til videre arbeid

Sammenlign resultatene med en antioksidant-tabell: folk.uio.no/runeb/antioksidant_tabell.htm

Matvaretabellen kan også brukes til å finne mengde C-vitaminer og E-vitaminer: www.matvaretabellen.no/

Materialer og utstyr

 • ulike juicer og frukt (f.eks. ananas, grønn te, sitron, kiwi, appelsinjuice)
 • konditorfarge
 • Klorin
 • dråpetellere som kan måle 1 ml
 • begerglass
 • reagensglass 
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • antioksidant
  naturlige stoffer som finnes i frukt, bær og grønnsaker og som beskytter mot oksidasjon, f.eks. vitaminene A, E og C
 • enzymer
  proteiner som styrer nesten alle kjemiske prosesser i levende celler. Enzymer virker som katalysatorer, altså at de får kjemiske reaksjoner til å gå lettere.
 • løsning
  to stoffer som blandes hvor det ene stoffet løses i det andre og man ikke kan se de ulike delene
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger å vokse og for å få energi.
 • oksidasjon
  en reaksjon med oksygen der stoffer som kan være skadelig for cellene frigjøres
 • påvisning
  kjemiske reaksjoner som brukes for å bekrefte eller avkrefte at bestemte stoffer er tilstede

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • slutning
  noe du kommer fram til ved å bruke bevis
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe
 • utforske
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe