Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
 • vg1
 • mat og helse
 • naturfag
Tidsbruk
 • 45–90 min

På jakt etter antioksidanter

Vi kan lese mye om betydningen av antioksidanter for helsa vår. Kan vi undersøke selv hva som inneholder antioksidanter?

Læringsmål

 • gi eksempler på matvarer som inneholder antioksidanter
 • avgjøre om en løsning inneholder antioksidanter
 • beskrive hvilken oppgave antioksidantene har i kroppen

Elevene skal gjøre et innledende forsøk som viser hvordan vi enkelt kan påvise antioksidanter. De skal deretter bytte ut C-vitamin med andre stoffer de vil undersøke og sammenlikne. Forsøket kan utvides til å undersøke om ferskhet (tilgang til luft), koking osv. har noe å si for den oksidative virkningen.

Antioksidanter er viktige i maten vår, men etter de strengeste definisjoner på næringsstoffer er de ikke så lette å kategorisere som næringsstoffer. Flere viktige antioksidanter er vitaminer (vitamin C og E) eller provitaminer (betakaroten). Andre antioksidanter, som polyfenolene i kaffe og te, hører verken til vitaminene eller noen av de andre hovedgruppene av næringsstoffer. De hører til en egen gruppe organiske stoffer som verken er karbohydrater, fett eller proteiner. 

Antioksidanter er ikke det samme som enzymer. Enzymer deltar ikke selv i reaksjoner, mens antioksidantene deltar i reaksjonen og «ofrer seg». Antioksidantene blir altså brukt opp. Når alle antioksidanter er brukt opp, er det ingen beskyttelse mot det oksiderende stoffet lenger.

 

antioksidant Foto: Trine Johnsen

Opplegget er hentet fra van Marion og Bungum (2014): Utforskende aktiviteter i naturfag – 22 praktiske ideer, Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi, NTNU

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)
  • Kropp og helse (KE71)

  Kompetansemål

  • Vg1 RM
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (KM692)
   • utforske egenskaper og reaksjoner til noen stoffer og stoffblandinger som er relevante for eget utdanningsprogram (KM693)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring (TT1)

Materialer og utstyr

 • to små begerglass
 • ett vannglass
 • teskje eller dråpeteller
 • vattpinner
 • konditorfarge
 • natriumhypokloritt (Klorin eller lignende produkter)
 • C-vitamin (for eksempel brusetabletter 1000 mg)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • antioksidant
  naturlige stoffer som finnes i frukt, bær og grønnsaker og som beskytter mot oksidasjon, f.eks. vitaminene A, E og C
 • enzymer
  proteiner som styrer nesten alle kjemiske prosesser i levende celler. Enzymer virker som katalysatorer, altså at de får kjemiske reaksjoner til å gå lettere.
 • løsning
  to stoffer som blandes hvor det ene stoffet løses i det andre og man ikke kan se de ulike delene
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger å vokse og for å få energi.
 • oksidasjon
  en reaksjon med oksygen der stoffer som kan være skadelig for cellene frigjøres
 • påvisning
  kjemiske reaksjoner som brukes for å bekrefte eller avkrefte at bestemte stoffer er tilstede

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • slutning
  noe du kommer fram til ved å bruke bevis
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe
 • utforske
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe

Kan utføres i sammenheng med