Undervisningsopplegg

Passer for

 • vg1
 • mat og helse
 • naturfag

Tidsbruk

 • 45–90 min

På jakt etter antioksidanter

Vi kan lese mye om betydningen av antioksidanter for helsa vår. Kan vi undersøke selv hva som inneholder antioksidanter?

Læringsmål

 • gi eksempler på matvarer som inneholder antioksidanter
 • avgjøre om en løsning inneholder antioksidanter
 • beskrive hvilken oppgave antioksidantene har i kroppen

Elevene skal gjøre et innledende forsøk som viser hvordan vi enkelt kan påvise antioksidanter. De skal deretter bytte ut C-vitamin med andre stoffer de vil undersøke og sammenlikne. Forsøket kan utvides til å undersøke om ferskhet (tilgang til luft), koking osv. har noe å si for den oksidative virkningen.

Antioksidanter er viktige i maten vår, men etter de strengeste definisjoner på næringsstoffer er de ikke så lette å kategorisere som næringsstoffer. Flere viktige antioksidanter er vitaminer (vitamin C og E) eller provitaminer (betakaroten). Andre antioksidanter, som polyfenolene i kaffe og te, hører verken til vitaminene eller noen av de andre hovedgruppene av næringsstoffer. De hører til en egen gruppe organiske stoffer som verken er karbohydrater, fett eller proteiner. 

Antioksidanter er ikke det samme som enzymer. Enzymer deltar ikke selv i reaksjoner, mens antioksidantene deltar i reaksjonen og «ofrer seg». Antioksidantene blir altså brukt opp. Når alle antioksidanter er brukt opp, er det ingen beskyttelse mot det oksiderende stoffet lenger.

 

antioksidant Foto: Trine Johnsen

Opplegget er hentet fra van Marion og Bungum (2014): Utforskende aktiviteter i naturfag – 22 praktiske ideer, Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi, NTNU

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)
  • Kropp og helse (KE71)

  Kompetansemål

  • Vg1 RM
   • gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv (KM692)
   • utforske egenskaper og reaksjoner til noen stoffer og stoffblandinger som er relevante for eget utdanningsprogram (KM693)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)

Tverrfaglige temaer

 • Folkehelse og livsmestring (TT1)

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

 • Helsefremjande arbeid
  • Helsefremjande arbeid
   • gjere greie for samanhengar mellom helse og livsstil
   • setje saman enkle måltid og vurdere energi- og næringsinnhaldet i tråd med tilrådingar om eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene
   • drøfte helse-, livsstils- og kosthaldsinformasjon og reklame i media

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag

 • Kosthald og livsstil
  • Kosthald og livsstil
   • drøfte samanhengen mellom kosthald, helse og livsstil, og korleis desse faktorane kan påverke folkehelsa
 • Råstoff og produksjon
  • Råstoff og produksjon
   • gjere greie for råvarer, mat og drikke som inngår i restaurant- og matfaga, næringsinnhald, eigenskapar og bruksområde
   • demonstrere rett behandling av råvarer, mat og drikke for å sikre så trygge produkt som mogleg

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
  • Ernæring og helse
   • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
   • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
  • Ernæring og helse
   • gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold
   • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene

Materialer og utstyr

 • to små begerglass
 • ett vannglass
 • teskje eller dråpeteller
 • vattpinner
 • konditorfarge
 • natriumhypokloritt (Klorin eller lignende produkter)
 • C-vitamin (for eksempel brusetabletter 1000 mg)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • antioksidant
  naturlige stoffer som finnes i frukt, bær og grønnsaker og som beskytter mot oksidasjon, f.eks. vitaminene A, E og C
 • enzymer
  proteiner som styrer nesten alle kjemiske prosesser i levende celler. Enzymer virker som katalysatorer, altså at de får kjemiske reaksjoner til å gå lettere.
 • løsning
  to stoffer som blandes hvor det ene stoffet løses i det andre og man ikke kan se de ulike delene
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger å vokse og for å få energi.
 • oksidasjon
  en reaksjon med oksygen der stoffer som kan være skadelig for cellene frigjøres
 • påvisning
  kjemiske reaksjoner som brukes for å bekrefte eller avkrefte at bestemte stoffer er tilstede

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • slutning
  noe du kommer fram til ved å bruke bevis
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe
 • utforske
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe

Kan utføres i sammenheng med