Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Innledende forsøk med C-vitamin

Hvordan kan vi enkelt påvise en antioksiderende virkning?

Be elevene helle ca. 15 ml (ca. en spiseskje) vann i de to begerglassene og dryppe konditorfarge oppi til de får en tydelig farge, omtrent som i utblandet husholdningssaft.

Deretter skal de la en halv C-vitamintablett bruse i et glass vann og tilsette 2–3 teskjeer (ca. 10–15 ml) av denne C-vitaminløsningen til det ene begerglasset med vann og konditorfarge.

En vattpinne dyppet i natriumhypokloritt (Klorin) røres ut i det ene begerglasset. Med en ny vattpinne gjøres det samme i det andre begerglasset.

Be elevene observere hva som skjer med fargen i de to glassene. Hvilken slutning kan vi trekke av dette?

 

På jakt etter antioksidanter 1

Faglig forklaring

En antioksidant lar seg oksidere («ofrer seg»), og dette kan beskytte andre stoffer mot å bli oksidert. Her vil antioksidanten bli ødelagt i stedet for fargestoffet. Vi kan lett se at det skjer: konditorfargen som normalt raskt blir frastjålet elektroner av Klorin og dermed mister fargen, er nå beskyttet og beholder fargen så lenge det er nok antioksidant (her: C-vitamin) til stede. 

Her ser vi forskjellen på glass med og uten C-vitamin. Her ser vi forskjellen på glass med og uten C-vitamin.

Natriumhypokloritt (Klorin)

Vi har valgt å bruke Klorin, fordi det er et stoff med meget sterk oksiderende/oksidativ virkning, og det er noe de fleste elevene kjenner til hjemmefra. De fleste vet at Klorin brukes til bleking, rengjøring og desinfeksjon. Det er nettopp Klorins sterke oksiderende virkning som gjør at organiske molekyler i bakterier og virus blir ødelagt, og at fargestoffer mister sine egenskaper. Natriumhypokloritt (Klorin) er en oksidant, det vil si et stoff med oksiderende virkning på andre stoffer. Vi kan si at natriumhypokloritt stjeler elektroner fra andre stoffer. 

Materialer og utstyr

 • to små begerglass
 • ett vannglass
 • teskje eller dråpeteller
 • vattpinner
 • konditorfarge
 • natriumhypokloritt (Klorin eller lignende produkter)
 • C-vitamin (for eksempel brusetabletter 1000 mg)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • antioksidant
  naturlige stoffer som finnes i frukt, bær og grønnsaker og som beskytter mot oksidasjon, f.eks. vitaminene A, E og C
 • enzymer
  proteiner som styrer nesten alle kjemiske prosesser i levende celler. Enzymer virker som katalysatorer, altså at de får kjemiske reaksjoner til å gå lettere.
 • løsning
  to stoffer som blandes hvor det ene stoffet løses i det andre og man ikke kan se de ulike delene
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger å vokse og for å få energi.
 • oksidasjon
  en reaksjon med oksygen der stoffer som kan være skadelig for cellene frigjøres
 • påvisning
  kjemiske reaksjoner som brukes for å bekrefte eller avkrefte at bestemte stoffer er tilstede

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • slutning
  noe du kommer fram til ved å bruke bevis
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe
 • utforske
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe