Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Utforsk med andre stoffer

Hvilke stoffer har antioksiderende virkning?

Nå skal elevene endre det innledende forsøket ved å bytte ut C-vitamin med andre stoffer som de vil undersøke og sammenlikne. Hvilke stoffer kan vi påvise har antioksiderende virkning? Er det forskjell på hvor sterk den antioksiderende virkningen er? Hvordan kan vi sammenlikne de ulike stoffene mest mulig rettferdig? Hvilken slutning kan vi trekke?

På jakt etter antioksidanter 2

 

Faglig forklaring

Natriumhypokloritt (Klorin)

Vi har valgt å bruke Klorin, fordi det er et stoff med meget sterk oksiderende/oksidativ virkning, og det er noe de fleste elevene kjenner igjen hjemmefra. De fleste vet at Klorin brukes til bleking, rengjøring og desinfeksjon. Det er nettopp Klorins sterke oksiderende virkning som gjør at organiske molekyler i bakterier og virus blir ødelagt, og at fargestoffer mister sine egenskaper. Natriumhypokloritt (Klorin) er en oksidant, det vil si et stoff med oksiderende virkning på andre stoffer. Vi kan si at natriumhypokloritt stjeler elektroner fra andre stoffer. 

Antioksidativ virkning

Det er vanskelig å hevde at vi i dette forsøket måler mengden antioksidanter. Det vi måler er hvor sterk den antioksidative virkningen er i de enkelte næringsstoffene vi undersøker. Det er verdt å merke seg at stoffer som kaffe og te (spesielt grønn te!) har overraskende høy antioksidativ virkning.

Kvantitativ tilnærming

Ved hjelp av en standard C-vitaminløsning (som beskrevet i det innledende forsøket), kan vi sammenlikne og kvantifisere innholdet av antioksidanter i forhold til andre næringsstoffer, for eksempel som C-vitaminenheter.

Materialer og utstyr

 • to små begerglass
 • ett vannglass
 • teskje eller dråpeteller
 • vattpinner
 • konditorfarge
 • natriumhypokloritt (Klorin eller lignende produkter)
 • C-vitamin (for eksempel brusetabletter 1000 mg)
 • ulike drikker eller andre stoffer for testing (kaffe, juice, cola, vann osv.)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • antioksidant
  naturlige stoffer som finnes i frukt, bær og grønnsaker og som beskytter mot oksidasjon, f.eks. vitaminene A, E og C
 • enzymer
  proteiner som styrer nesten alle kjemiske prosesser i levende celler. Enzymer virker som katalysatorer, altså at de får kjemiske reaksjoner til å gå lettere.
 • løsning
  to stoffer som blandes hvor det ene stoffet løses i det andre og man ikke kan se de ulike delene
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger å vokse og for å få energi.
 • oksidasjon
  en reaksjon med oksygen der stoffer som kan være skadelig for cellene frigjøres
 • påvisning
  kjemiske reaksjoner som brukes for å bekrefte eller avkrefte at bestemte stoffer er tilstede

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • slutning
  noe du kommer fram til ved å bruke bevis
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe
 • utforske
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe